Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Teorija glazbe

Šifra:
218870
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Vesna Svalina

Izvođači:

doc. dr. sc. Zrinka Šimunović (P, S)

izv. prof. dr. sc. Vesna Svalina (P, S)

Opis predmeta:
Trajno usvajanje teorije glazbe kao nužnog preduvjeta upoznavanja, razumijevanja i poznavanjaglazbenogaizraza.
Obavezna literatura:

Tomašić, Đ. (2003): Osnove glazbene teorije

Završki, J. (1995): Teorija glazbe

Ishodi učenja:

1. Definirati i razlikovati temeljne pojmove iz glazbene teorije.

2. Analizirati notne zapise.

3. Pravilno tumačiti i interpretirati glazbene sadržaje.

4. Samostalno primijeniti stečena glazbeno-teorijska znanja i sposobnosti.

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar