Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Kineziološka metodika II

Opterećenje:
30(M) + 15(P)
Nositelji:

prof. dr. sc. Tihomir Vidranski

Izvođači:

doc. art. Hrvoje Sivrić, prof. (M)

prof. dr. sc. Tihomir Vidranski (P)

Opis predmeta:
Osposobiti studente za razumijevanje i primijenu temeljnih kinezioloških informacija o osnovnim i diferenciranim organizacijskim oblicima rada u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi djece mlađe školske dobi. Osposobit će se za vrednovanje, planiranje i programiranje, provedbu i kontrolu različitih oblika procesa vježbanja.
Obavezna literatura:

Neljak, B., Vidranski, T. (2020): Tjelesna i zdravstvena kultura u razrednoj nastavi.

Neljak, B. (2020): Kineziološka metodika u osnovnom i srednjem školstvu.

Vidranski, T., Šunda, M., Otković, P. (2020): Planiranje i programiranje u Tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi.

Ishodi učenja:

1. 1. Studenti će moći objasniti i interpretirati neposredno pripremanje učitelja za nastavu i dnevna priprava.

2. 2. Studenti će moći objasniti i interpretirati metodičko organizacijske oblice rada, organizacija i tijek odgojno-obrazovnog procesa.

3. 3. Studenti će moći objasniti i interpretirati planiranje i programiranje u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi.

4. 4. Studenti će moći objasniti i interpretirati praćenje, provjeravanje i ocjenjivanje u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi.

5. 5. Studenti će putem seminarskog rada uz konzultacije samostalno izraditi globalni, operativni izvedbeni plan i program nastave tjelesne i zdravstvene kulture

6. 6. Studenti će uz konzultacije sa nastavnikom samostalno izvesti nastupno javno predavanje sata tjelesne i zdravstvene kulture

Legenda

  • P - Predavanja
  • M - Metodičke vježbe