ISVU REST API v2.0 - HAL - informacijskisustav_kljucnerijeci

Sadržaj

Opis

Popis evidentiranih ključnih riječi za informacijski sustav.

Linkovi

Standarni linkovi.

Primjer


{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/is/kljucnerijeci"
    },
    "profile": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/informacijskisustav/kljucnerijeci/index.html"
    }
  },
  "_embedded": {
    "kljucnerijeci": [
      {
        "redniBroj": 1,
        "kljucnaRijec": "tekst"
      },
      {
        "redniBroj": 2,
        "kljucnaRijec": "referada"
      },
      {
        "redniBroj": 3,
        "kljucnaRijec": "popis rokova"
      }
    ]
  }
}