ISVU REST API v2 - HAL

Sadržaj

  Uvod

  Ova verzija ISVU REST API-ja implementira web servis temeljen na HATEOAS ograničenju REST arhitekture.

  Implementacija koristi Hypertext Application Language (HAL). HAL specifikacija na standardan i jednostavan način omogućava povezivanje između resursa. Koristeći HAL i standardne HTTP metode (GET, POST, PUT i DELETE) API je lakše čitljiv i programeru i aplikaciji koja ga koristi te time i lakši za korištenje, istraživanje API-ja te za razvoj klijentskih aplikacija.

  Početni URL je https://www.isvu.hr/api/. Svi ostali URL-ovi se mogu mijenjati kroz vrijeme.

  API definira koji se resurs nalazi iza kojeg linka. Link je jedinstveno određen svojim "rel" atributom. Svi objavljeni linkovi se neće mijenjati kroz vrijeme. URL na koji link pokazuje, "href" atribut, može se mijenjati kroz vrijeme.

  Reprezentacije resursa koje se nalaze na pojedinom URL-u mogu se proširivati kroz vrijeme. To naprimjer znači da ista reprezentacija može dodavati nove JSON name/value podatke, ali nikada neće mijenjati jednom objavljene JSON name/value podatke (Open content). Linkovi koje su izloženi kroz pojedinu reprezentaciju resursa mogu se mijenjati kroz vrijeme iako se to prvenstveno odnosi na dodavanje novih linkova.

  Reprezentacija resursa (Media Type)

  Trenutno je podržana JSON varijante HAL-a pod nazivom application/hal+json. Uz svaki link dodan je barem jedan primjer u application/hal+json varijanti. Zbog Open content principa, opisan u Uvodu, ne koristi se formalni opis reprezentacije kao što je XML Schema u verziji v1 ISVU REST API-ja.

  Linkovi

  Standardni korišteni linkovi, temeljeni na IANA Link Relations (http://www.iana.org/assignments/link-relations/link-relations.xhtml), su:

  Ukoliko nije drugačije navedeno, linkovi podržavaju GET HTTP metodu i to se neće posebno navoditi uz svaki link.

  URI Template

  Dio izloženih linkova, u skladu s HAL-om, definirani su sintaksom opisanom s URI Template standardom (https://tools.ietf.org/html/rfc6570). U takvom linku postoji barem jedan parametar koji je označen znakovima "{...}". Tako bi na primjeru linka "/api/vu/{sifraVisokogUcilista}/student/jmbag/{jmbag}" parametar "{sifraVisokogUcilista}"" označavao poziciju na koju treba dodati šifru visokog učilišta u ISVU, a oznaka "{jmbag}" poziciju na koju treba dodati JMBAG studenta za koga se traže podaci. Ovaj link je samo primjer i trenutno nije implementiran.

  Primjeri takvih linkova u ISVU REST API-ju:

  1. zavrsetakstudija_zavrsetakstudija_diploma
  2. zavrsetakstudija_zavrsetakstudija_dopunskaisprava

  Kako početi s korištenjem

  Generiranje zahtjeva može se obaviti putem REST API klijenta. Preporučamo korištenje klijenta DHC - REST/HTTP API Client koji se može dodati kao aplikacija unutar internet preglednika Google Chrome.

  Početni link za korištenje ove verzije ISVU REST API-ja isti je kao i prije (https://www.isvu.hr/api/), a obavezno je za traženu reprezentaciju resursa (Accept) navesti application/hal+json. Također, potrebna je i autorizacija pa u zaglavlje (Headers) treba dodati i korištenje autorizacije (Authorization) i to Basic Authorization te upisati podatke za prijavu Vašeg informacijskog sustava na ISVU REST API.

  Na slici možete vidjeti primjer GET zahtjeva za početnim linkom.

  Pomoću ovog klijenta može se dalje nastaviti pratiti dostupne linkove tako da kliknete na željeni link te pošaljete novi zahtjev klikom na gumb Send.

  HAL Browser

  Eksperimentalno smo pokrenuli HAL pretraživač (browser). HAL pretraživač je API klijent za hal+json reprezentaciju resursa.
  Dostupan je na stranici: https://www.isvu.hr/api/hal-browser/browser.html Potrebno je unesti URL resursa i Custom Request Header.
  Custom Request Header se npr. može dobiti tako da se u DHC-u upišu podaci za prijavu Vašeg informacijskog sustava (Authorization) i navede da je tražena reprezentacija resursa hal+json (application/hal+json). Zatim umjesto "form" odabrati prikaz "raw" i kopirati sve u Custom Request Header u HAL pretraživaču.
  Primjer podatka koji je potrebno kopirati u Custom Request Header:
  Authorization: Basic fgTzMyEtR6kjZgH9dTExjF4vrNlig0p=
  Content-Type: application/hal+json

  Politika ukidanja podrške pojedinog linka

  ISVU REST API je dizajniran i implementiran na način da podržava istovremeno više linkova vezanih za isti resurs. Obzirom da se API temelji na Open content principu, opisanog u Uvodu, ne očekujemo da će se biti česte potrebe za uvođenjem novih linkova za isti resurs. Na taj način je osigurano da uvođenje novog linka ne narušava kompatibilnost s postojećim informacijskim sustavima.

  Trajna podrška više linkova za jedan resurs nije održiva stoga je uvedena politika ukidanja podrške za pojedini link. Politika je da se podrška za pojedini link ukine 12 mjeseci nakon što se link označi "zastarjelim". Uz "zastarjele" linkove biti će crvenom bojom naveden datum kada će biti ukinuti, npr. (podržan do: 1. prosinca 2017.).

  ISVU REST API linkovi

  Odabirom pojedinog linka otvara se dokumentacija za taj link.

  Uz svaki novi link je zelenom bojom naveden mjesec uvođenja, npr. (siječanj 2016.).

  1. Početni link (index)

  2. Nastavni program

   1. nastavniprogram
   2. nastavniprogram_nastavniprogramuakademskimgodinama
   3. nastavniprogram_predavanjeizbornihpredmeta
   4. nastavniprogram_predmeti
   5. nastavniprogram_studiji
   6. nastavniprogram_obrazovniprogrami (siječanj 2019.)
   7. nastavniprogram_strukturastudija
   8. nastavniprogram_ess
   9. nastavniprogram_studij_centrivisokogucilista (lipanj 2019.)
   10. nastavniprogram_studijzaess
   11. nastavniprogram_korijenzaess
   12. nastavniprogram_ess_predmeti
   13. nastavniprogram_ess_obaveznipredmeti
   14. nastavniprogram_ess_grupaizbornihpredmeta
   15. nastavniprogram_ess_grupeizbornihpredmeta
   16. nastavniprogram_ess_grupeizbornihpredmeta_izbornipredmeti
   17. nastavniprogram_parametristudijauakademskojgodini (srpanj 2018.)
   18. nastavniprogram_predmet
   19. nastavniprogram_predmet_preduvjeti
   20. nastavniprogram_predmet_ekvivalenti
   21. nastavniprogram_predmetuakademskojgodini
   22. nastavniprogram_predmetuakademskojgodini_opisi
   23. nastavniprogram_predmetuakademskojgodini_literature
   24. nastavniprogram_predmetuakademskojgodini_jezici
   25. nastavniprogram_predmetuakademskojgodini_ishodiucenja
   26. nastavniprogram_predmetuakademskojgodini_izvodjac
   27. nastavniprogram_predmetuakademskojgodini_izvodjac_grupe
   28. nastavniprogram_izvodjaci
   29. nastavniprogram_izvodjac_predmeti
   30. nastavniprogram_izvodjacuakademskimgodinama
   31. nastavniprogram_izmijenjeninastavniprogram
   32. nastavniprogram_izmijenjeninastavniprogram_dan_1
   33. nastavniprogram_izmijenjeninastavniprogram_dan_7
   34. nastavniprogram_izmijenjeninastavniprogram_dan_30
  3. Nastavni plan

   1. nastavniplan
   2. nastavniplan_nastavniplanzaakademskegodine
   3. nastavniplan_nastavniplanzaakademskugodinu
   4. nastavniplan_nastavniplanzaakademskugodinu_odrzanenastave
   5. nastavniplan_nastavniplanzaakademskugodinu_odrzananastava
   6. nastavniplan_nastavniplanzaakademskugodinu_odrzananastava_izvodjaci
   7. nastavniplan_nastavniplanzaakademskugodinu_odrzananastava_ishodiucenja
   8. nastavniplan_nastavniplanzaakademskugodinu_odrzananastava_grupezanastavu
   9. nastavniplan_nastavniplanzaakademskugodinu_odrzananastava_studenti
   10. nastavniplan_nastavniplanzaakademskugodinu_odrzananastava_predmeti
   11. nastavniplan_nastavniplanzaakademskugodinu_predmeti
   12. nastavniplan_nastavniplanzaakademskugodinu_predmeti_grupezanastavu
   13. nastavniplan_nastavniplanzaakademskugodinu_predmeti_grupezanastavu_grupazanastavu
   14. nastavniplan_nastavniplanzaakademskugodinu_predmeti_ispitnirokovi
   15. nastavniplan_nastavniplanzaakademskugodinu_predmeti_ispitnirok
   16. nastavniplan_nastavniplanzaakademskugodinu_predmeti_tjedniplannastave
   17. nastavniplan_nastavniplanzaakademskugodinu_predmeti_upisanistudenti
   18. nastavniplan_dozvole_dozvoledjelatnicimazapredmet
   19. nastavniplan_dozvole_dozvoledjelatnikunadpredmetima
   20. nastavniplan_dvorane
   21. nastavniplan_dvorana
   22. nastavniplan_izmijenjenigrupazanastavu
   23. nastavniplan_izmijenjenigrupazanastavu_dan_1
   24. nastavniplan_izmijenjenigrupazanastavu_dan_7
   25. nastavniplan_izmijenjenigrupazanastavu_dan_30
   26. nastavniplan_izmijenjeniispitnirok
   27. nastavniplan_izmijenjeniispitnirok_dan_1
   28. nastavniplan_izmijenjeniispitnirok_dan_7
   29. nastavniplan_izmijenjeniispitnirok_dan_30
  4. Student

   1. student
   2. student_student (podržan do: 1. kolovoza 2018.)
   3. student_student-v2
   4. student_student-v2_oib (ožujak 2020.)
   5. student_student-v2_uid (ožujak 2020.)
   6. student_student_slika
   7. student_student_studentovstudij
   8. student_student_studentovprelazak (podržan do: 1. rujna 2019.)
   9. student_student_prelazakstudentanavu (kolovoz 2018.)
   10. student_student_aktivnost (podržan do: 1. prosinca 2017.)
   11. student_student_sumarnipodaci
   12. student_studentuakademskojgodini
   13. student_studentuakademskojgodini_studenti
   14. student_zabranaupisagodine_studenti
   15. student_zabranaupisagodine_student
   16. student_izmijenjenistudent
   17. student_izmijenjenistudent_dan_1
   18. student_izmijenjenistudent_dan_7
   19. student_izmijenjenistudent_dan_30
  5. Upis godine

   1. upisgodine
   2. upisgodine_upisgodineuakademskojgodini
   3. upisgodine_upisgodineuakademskojgodini_studenti
   4. upisgodine_student_upisanegodine
   5. upisgodine_student_upisgodine
   6. upisgodine_student_upisgodine_predmet
   7. upisgodine_student_upisgodine_predmet_izbornagrupa
   8. upisgodine_student_prekidi
   9. upisgodine_student_prekidi_prekid
   10. upisgodine_skolarine_student
   11. upisgodine_skolarina_student
   12. upisgodine_skolarina_student_transakcija
   13. upisgodine_skolarina_student_stornotransakcije
   14. upisgodine_skolarina_student_rjesenjaopromjeniskolarine
   15. upisgodine_skolarina_student_rjesenjeopromjeniskolarine
   16. upisgodine_studentuakademskojgodini
   17. upisgodine_studentuakademskojgodini_kategorijastudenta
   18. upisgodine_rezultatidrzavnematureuakademskojgodini
   19. upisgodine_rezultatirazredbenogpostupkauakademskojgodini
   20. upisgodine_naknadnoevidentiranjeocjena
   21. upisgodine_naknadnoevidentiranjeocjena_student
   22. upisgodine_priznavanjeispita (ožujak 2019.)
   23. upisgodine_priznavanjeispita_student (ožujak 2019.)
   24. upisgodine_studentskidomoviuakademskojgodini (lipanj 2019.)
   25. upisgodine_studentskidomstudenta (lipanj 2019.)
   26. upisgodine_boravakstudenataizvanmaticnogvu (lipanj 2019.)
   27. upisgodine_boravakstudenataizvanmaticnogvu_boravak (lipanj 2019.)
   28. upisgodine_izmijenjeniupisgodine
   29. upisgodine_izmijenjeniupisgodine_dan_1
   30. upisgodine_izmijenjeniupisgodine_dan_7
   31. upisgodine_izmijenjeniupisgodine_dan_30
   32. upisgodine_izmijenjenistudentuakademskojgodini
   33. upisgodine_izmijenjenistudentuakademskojgodini_dan_1
   34. upisgodine_izmijenjenistudentuakademskojgodini_dan_7
   35. upisgodine_izmijenjenistudentuakademskojgodini_dan_30
  6. Osoba

   1. osoba
   2. osoba_osobe
   3. osoba_osobnipodaci
   4. osoba_mobilnost
   5. osoba_akademskistupanj
   6. osoba_strucnasprema
   7. osoba_strucninaziv
   8. osoba_statuszaposlenja
   9. osoba_zvanje
   10. osoba_izmijenjeniosoba
   11. osoba_izmijenjeniosoba_dan_1
   12. osoba_izmijenjeniosoba_dan_7
   13. osoba_izmijenjeniosoba_dan_30
  7. Ustanova

   1. ustanova-v2
   2. ustanova_ustanova
   3. ustanova_organizacijskajedinica (podržan do: 1. prosinca 2017.)
   4. ustanova_ustrojstvenajedinica
   5. ustanova_centrivisokogucilista
   6. ustanova_ustrojstvenejedinice
   7. ustanova_vrstazabranenavu
   8. ustanova_ogranicenja_dnevno
  8. Anketa

   1. anketa
   2. anketa_anketauakademskimgodinama
   3. anketa_anketauakademskojgodini
   4. anketa_anketa
   5. anketa_anketa_rezultatiobrade
   6. anketa_anketa_rezultati
   7. anketa_anketa_nastavnici
   8. anketa_anketa_nastavnik_rezultati
   9. anketa_anketazasveucilisteuakademskimgodinama
   10. anketa_anketazasveucilisteuakademskojgodini
   11. anketa_anketazasveuciliste
   12. anketa_anketazasveuciliste_rezultatiobrade
   13. anketa_anketazasveuciliste_ustanovekojeizvodeanketu
   14. anketa_anketazasveuciliste_ustanovakojaizvodianketu_rezultatiobrade
  9. Novosti

   1. novosti
   2. novosti_novostiukalendarskimgodinama
   3. novosti_novostiukalendarskojgodini
  10. Poslijediplomski studiji

   1. pds_student_aktivnosti
   2. pds_student_aktivnost
   3. pds_student_zavrsniradovi
   4. pds_student_zavrsnirad
   5. pds_student_teme
   6. pds_student_tema
  11. Završetak studija

   1. zavrsetakstudija
   2. zavrsetakstudija_temauakademskimgodinama
   3. zavrsetakstudija_temamentoruakademskimgodinama
   4. zavrsetakstudija_temauakademskojgodinizamentora
   5. zavrsetakstudija_tema
   6. zavrsetakstudija_tema_studenti
   7. zavrsetakstudija_zadatakpostudijima
   8. zavrsetakstudija_zadatakrokzaradzastudij
   9. zavrsetakstudija_zadatakrokzarad
   10. zavrsetakstudija_zadatakrokzaradstudenti
   11. zavrsetakstudija_zadatak
   12. zavrsetakstudija_rjesenjeoslobdiplpostudijima
   13. zavrsetakstudija_rjesenjeoslobdiplzastudij
   14. zavrsetakstudija_rjesenjeoslobdipl
   15. zavrsetakstudija_zavrsetakstudijauakademskimgodinama
   16. zavrsetakstudija_zavrsetakstudijauakademskojgodini
   17. zavrsetakstudija_zavrsetakstudija
   18. zavrsetakstudija_zavrsetakstudija_diploma
   19. zavrsetakstudija_zavrsetakstudija_diplomazadatum
   20. zavrsetakstudija_zavrsetakstudija_dopunskaisprava
   21. zavrsetakstudija_zavrsetakstudija_dopunskaispravazadatum
   22. zavrsetakstudija_zavrsetakstudija_dopunskaispravadefault
   23. zavrsetakstudija_zavrsetakstudija_dopunskaispravazadatumdefault
   24. zavrsetakstudija_izbormentorauakademskimgodinama
   25. zavrsetakstudija_izbormentorastudijuakademskojgodini
   26. zavrsetakstudija_izbormentorauakademskojgodinizastudij
   27. zavrsetakstudija_izbormentora
   28. zavrsetakstudija_izborpredmetauakademskimgodinama
   29. zavrsetakstudija_izborpredmetastudijuakademskojgodini
   30. zavrsetakstudija_izborpredmetauakademskojgodinizastudij
   31. zavrsetakstudija_izborpredmeta
   32. zavrsetakstudija_izbortemeuakademskimgodinama
   33. zavrsetakstudija_izbortemestudijuakademskojgodini
   34. zavrsetakstudija_izbortemeuakademskojgodinizastudij
   35. zavrsetakstudija_izborteme
   36. zavrsetakstudija_mentor_studenti (lipanj 2019.)
   37. zavrsetakstudija_izmijenjenizavrsetakstudija
   38. zavrsetakstudija_izmijenjenizavrsetakstudija_dan_1
   39. zavrsetakstudija_izmijenjenizavrsetakstudija_dan_7
   40. zavrsetakstudija_izmijenjenizavrsetakstudija_dan_30
  12. Informacijski sustav

   1. informacijskisustav
   2. informacijskisustav_dozvole
   3. informacijskisustav_kljucnerijeci
   4. informacijskisustav_preporuke
   5. informacijskisustav_dostupnozaustanove
  13. Višeinstitucijski informacijski sustavi

   1. informacijskisustav_viseinstitucijski_student_jmbag
   2. informacijskisustav_viseinstitucijski_student_oib
   3. informacijskisustav_viseinstitucijski_student_uid
   4. informacijskisustav_viseinstitucijski_osoba_oznaka
   5. informacijskisustav_viseinstitucijski_osoba_uid
   6. informacijskisustav_viseinstitucijski_osoba_oib
  14. Ispit

   1. ispit
   2. ispit_izmijenjeniispit
   3. ispit_izmijenjeniispit_dan_1
   4. ispit_izmijenjeniispit_dan_7
   5. ispit_izmijenjeniispit_dan_30
   6. ispit_prijave
   7. ispit_prijava
   8. ispit_prijavezastudentazapredmet
   9. ispit_rezultatiusmenog
   10. ispit_rezultatusmenog
   11. ispit_rezultatipismenog
   12. ispit_rezultatpismenog
   13. ispit_studentibezpravanapotpisuakademskimgodinama
   14. ispit_studentibezpravanapotpisuakademskojgodini
   15. ispit_studentibezpravanapotpisusemestru
   16. ispit_studentibezpravanapotpiszapredmet
   17. ispit_studentibezpravanapotpis
   18. ispit_studentbezpravanapotpis
  15. Katalog

   1. katalog
   2. katalog_nastavniprogram_nacinizvedbestudija
   3. katalog_nastavniprogram_razinastudija
   4. katalog_nastavniprogram_tipelementastrukturestudija
   5. katalog_nastavniprogram_vrstanastavenavu
   6. katalog_nastavniprogram_vrstanastave
   7. katalog_nastavniprogram_vrstapravilaizbornegrupe
   8. katalog_nastavniprogram_tipindeksa
   9. katalog_nastavniprogram_znanstvenopodrucje
   10. katalog_nastavniplan_vrstaroka
   11. katalog_nastavniplan_odrzananastava_kategorijanastave
   12. katalog_nastavniplan_tipdvorana
   13. katalog_osoba_akademskistupanj
   14. katalog_osoba_statuszaposlenja
   15. katalog_osoba_strucninaziv
   16. katalog_osoba_zvanje
   17. katalog_osoba_duznost
   18. katalog_ustanova_vrstaorganizacijskejedinice (podržan do: 1. prosinca 2017.)
   19. katalog_ustanova_vrstaustrojstvenejedinice
   20. katalog_student_vrstazabrane
   21. katalog_student_razinapravanaprehranu
   22. katalog_student_razlogprestankaprava
   23. katalog_student_vrstaposebnogstatusa
   24. katalog_upisgodine_razlogprekidastudija
   25. katalog_upisgodine_razlogpromjeneskolarine
   26. katalog_upisgodine_razlogneracunanjaponavljanja
   27. katalog_upisgodine_temeljfinanciranja
   28. katalog_upisgodine_statusupisanogpredmeta
   29. katalog_upisgodine_indikatorupisa
   30. katalog_upisgodine_nacinevidencijeupisnoglista
   31. katalog_upisgodine_nacinevidencijepredmeta
   32. katalog_upisgodine_nacinupisapredmeta
   33. katalog_upisgodine_nacinplacanja
   34. katalog_upisgodine_polozajuzanimanju
   35. katalog_upisgodine_postignutoobrazovanje
   36. katalog_upisgodine_uzdrzavatelj
   37. katalog_upisgodine_zanimanje
   38. katalog_upisgodine_zdravstvenoosiguranje
   39. katalog_pds_kategorijaobveze
   40. katalog_pds_vrstazavrsetkastudija
   41. katalog_pds_vrstazavrsnograda
   42. katalog_anketa_objektprocjeneankete
   43. katalog_anketa_tipelementizvjestajaankete
   44. katalog_zavrsetakstudija_vrstateme
   45. katalog_zavrsetakstudija_vrstadanazarad
   46. katalog_zavrsetakstudija_pohvala
   47. katalog_zavrsetakstudija_vrstadokumenta
   48. katalog_strucnasprema
   49. katalog_jezik
   50. katalog_skole
   51. katalog_skola
   52. katalog_nacionalnost
   53. katalog_strukovnopodrucje
   54. katalog_programizobrazbe
   55. katalog_programmobilnosti
   56. katalog_razlogdirektnogupisa
   57. katalog_vrstaliste
   58. katalog_vrstaliste
   59. katalog_ustrojstvenejedinice
   60. katalog_ustrojstvenajedinica