ISVU REST API v2.0 - HAL - nastavniplan_nastavniplanzaakademskugodinu_predmeti_tjedniplannastave

Sadržaj

Opis

Tjedni plan nastave za za izvedbu i komponentu predmeta u akademskoj godini i semestru. Za semestar su dozvoljene vrijednosti 1 (zimski) i 2 (ljetni)

Linkovi

Primjer


{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/tjedniplan/akademskagodina/2010/semestar/1/predmet/47694/1/1"
  },
  "profile": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/nastavniplan/nastavniplanzaakademskugodinu/predmeti/tjedniplannastave/index.html"
  }
 },
 "_embedded": {
  "tjedni": [
   {
    "redniBroj": 1,
    "_embedded": {
     "vrsteNastave": [
      {
       "oznaka": "P",
       "_links": {
        "katalog_nastavniprogram_vrstanastavenavu": {
         "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/vrstanastavenavu"
        }
       },
       "_embedded": {
        "teme": [
         {
          "oznakaJezika": "hr",
          "naziv": "Uvodno"
         }
        ]
       }
      }
     ],
     "napomene": []
    }
   },
   {
    "redniBroj": 2,
    "_embedded": {
     "vrsteNastave": [
      {
       "oznaka": "P",
       "_links": {
        "katalog_nastavniprogram_vrstanastavenavu": {
         "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/vrstanastavenavu"
        }
       },
       "_embedded": {
        "teme": [
         {
          "oznakaJezika": "hr",
          "naziv": "Fizikalni temelji radiološke dijagnostike I"
         }
        ]
       }
      }
     ],
     "napomene": []
    }
   },
   {
    "redniBroj": 3,
    "_embedded": {
     "vrsteNastave": [
      {
       "oznaka": "P",
       "_links": {
        "katalog_nastavniprogram_vrstanastavenavu": {
         "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/vrstanastavenavu"
        }
       },
       "_embedded": {
        "teme": [
         {
          "oznakaJezika": "hr",
          "naziv": "Analogne i digitalne metode u radiologiji"
         }
        ]
       }
      }
     ],
     "napomene": []
    }
   },
   {
    "redniBroj": 4,
    "_embedded": {
     "vrsteNastave": [
      {
       "oznaka": "KL",
       "_links": {
        "katalog_nastavniprogram_vrstanastavenavu": {
         "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/vrstanastavenavu"
        }
       },
       "_embedded": {
        "teme": [
         {
          "oznakaJezika": "hr",
          "naziv": "Analiza radiologijskog prikaza"
         }
        ]
       }
      },
      {
       "oznaka": "P",
       "_links": {
        "katalog_nastavniprogram_vrstanastavenavu": {
         "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/vrstanastavenavu"
        }
       },
       "_embedded": {
        "teme": [
         {
          "oznakaJezika": "hr",
          "naziv": "Algoritmi"
         }
        ]
       }
      }
     ],
     "napomene": []
    }
   }
  ]
 }
}