ISVU REST API v2.0 - HAL - katalog_upisgodine_postignutoobrazovanje

Sadržaj

Opis

Popis vrsta postignutog obrazovanja.

Linkovi

Standardni linkovi.

Primjer


{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/postignutoobrazovanje"
  },
  "profile": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/katalog/upisgodine/postignutoobrazovanje/index.html"
  }
 },
 "_embedded": {
  "postignutaObrazovanja": [
   {
    "sifra": 1,
    "naziv": "Bez škole i 1-3 razreda osnovne škole"
   },
   {
    "sifra": 2,
    "naziv": "4 - 7 razreda osnovne škole"
   },
   {
    "sifra": 3,
    "naziv": "Osnovna škola"
   },
   {
    "sifra": 4,
    "naziv": "Srednja škola"
   },
   {
    "sifra": 5,
    "naziv": "Viša škola, VI. stupanj fakulteta ili stručni studij"
   },
   {
    "sifra": 6,
    "naziv": "Sveučilišni studij na fakultetu ili umjetničkoj akademiji"
   },
   {
    "sifra": 7,
    "naziv": "Magisterij"
   },
   {
    "sifra": 8,
    "naziv": "Doktorat"
   }
  ]
 }
}