ISVU REST API v2.0 - HAL - nastavniplan_nastavniplanzaakademskugodinu_odrzananastava_grupezanastavu

Sadržaj

Opis

Podaci o grupama za nastavu u održanoj nastavi.

Linkovi

Primjer


   {
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/odrzananastava/sifra/348/grupezanastavu"
  },
  "post": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/odrzananastava/sifra/348/grupazanastavu"
  },
  "profile": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/nastavniplan/nastavniplanzaakademskugodinu/odrzananastava/grupezanastavu/index.html"
  }
 },
 "_embedded": {
  "grupeZaNastavu": [
   {
    "sifraPredmeta": 19674,
    "izvedba": 1,
    "komponenta": 1,
    "akademskaGodina": 2015,
    "redniBrojElemenentaUstrojaNastave": 1,
    "oznakaVrsteNastave": "P",
    "oznakaGrupe": "P01",
    "_links": {
     "nastavniplan_nastavniplanzaakademskugodinu_predmeti_grupezanastavu_grupazanastavu": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/grupa/2015/1/19674/1/1/P01/P"
     },
     "edit": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/odrzananastava/sifra/348/predmet/19674/izvedba/1/komponenta/1/akademskagodina/2015/rednibrojelementaustrojanastave/1/oznakavrstenastave/P/oznakagrupe/P01"
     }
    }
   },
   {
    "sifraPredmeta": 19674,
    "izvedba": 1,
    "komponenta": 1,
    "akademskaGodina": 2015,
    "redniBrojElemenentaUstrojaNastave": 1,
    "oznakaVrsteNastave": "P",
    "oznakaGrupe": "P03",
    "_links": {
     "nastavniplan_nastavniplanzaakademskugodinu_predmeti_grupezanastavu_grupazanastavu": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/grupa/2015/1/19674/1/1/P03/P"
     },
     "edit": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/odrzananastava/sifra/348/predmet/19674/izvedba/1/komponenta/1/akademskagodina/2015/rednibrojelementaustrojanastave/1/oznakavrstenastave/P/oznakagrupe/P03"
     }
    }
   }
  ]
 }
}

POST


{
"sifraPredmeta":19674,     
"izvedba":1,    
"komponenta":1,  
"akademskaGodina":2015,    
"redniBrojElemenentaUstrojaNastave":1,   
"oznakaVrsteNastave":"L",
"oznakaGrupe":"B"
}