ISVU REST API v2.0 - HAL - pds_student_aktivnosti

Sadržaj

Opis

Popis aktivnosti za studenta poslijediplomskih studija.
Zamjena za "zastarjeli" link student_student_aktivnost.

Linkovi

Promjene

Primjer


{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/pds/student/jmbag/0257050568/aktivnosti"
  },
  "post":{
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/pds/student/jmbag/0035167604/aktivnosti"
  },
  "profile": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/pds/student/aktivnosti/index.html"
  }
 },
 "_embedded": {
  "aktivnostiStudenta": [
   {
    "sifraAktivnost": 1,
    "paralelniStudij": "1",
    "opisAktivnost": "Položeni kolegiji na poslijediplomskom znanstvenom studiju",
    "priznatoECTS": 12,
    "datumAktivnost": "01.06.2017.",
    "akademskaGodina": 2016,
    "_links":{
      "pds_student_aktivnost":{
       "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/pds/student/jmbag/0035167604/aktivnost/sifra/1"
      }
    },
    "_embedded": {
     "kategorijaObveze": {
      "sifra": 23,
      "naziv": "Jednokratno priznavanje ispita",
      "_links": {
       "katalog_pds_kategorijaobveze": {
        "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/kategorijaobveze"
       }
      }
     }
    }
   },
   {
    "sifraAktivnost": 2,
    "paralelniStudij": "1",
    "opisAktivnost": "magistarski rad",
    "priznatoECTS": 10,
    "datumAktivnost": "09.06.2017.",
    "akademskaGodina": 2016,
    "_links":{
      "pds_student_aktivnost":{
       "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/pds/student/jmbag/0035167604/aktivnost/sifra/2"
      }
    },
    "_embedded": {
     "kategorijaObveze": {
      "sifra": 24,
      "naziv": "Kvalif. magistarski ispit",
      "_links": {
       "katalog_pds_kategorijaobveze": {
        "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/kategorijaobveze"
       }
      }
     }
    }
   }
  ]
 }
}

POST


{
	"paralelniStudij": "1",
	"opisAktivnost": "Opis aktivnosti",
	"priznatoECTS": 5,
	"datumAktivnost": "01.06.2017.",
	"akademskaGodina": 2016,
	"kategorijaObveze":{
		"sifra": 1,
		"naziv": "test kategorija"
	}
}