ISVU REST API v2.0 - HAL - nastavniprogram_izvodjacuakademskimgodinama

Sadržaj

Opis

Popis akademskih godina u kojima je osoba izvođač nastave.

Linkovi

Primjer


{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/izvodjacuakademeskojgodini/oznaka/BZ760"
    },
    "profile": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/nastavniprogram/izvodjacuakademskimgodinama/index.html"
    }
  },
  "_embedded": {
    "akademskeGodine": [
      {
        "akademskaGodina": 2011,
        "_links": {
          "nastavniprogram_izvodjac_predmeti": {
            "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/izvodjac/oznaka/BZ760/akademskagodina/2011"
          }
        }
      },
      {
        "akademskaGodina": 2010,
        "_links": {
          "nastavniprogram_izvodjac_predmeti": {
            "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/izvodjac/oznaka/BZ760/akademskagodina/2010"
          }
        }
      }
    ]
  }
}