ISVU REST API v2.0 - HAL - informacijskisustav_viseinstitucijski_student_uid

Sadržaj

Opis

Popis visokih učilišta na koja je student upisan ili je bio upisan.
Za dohvat podataka koristi se AAI@EduHr UID (detaljniji opis atributa).

Linkovi

Standardni linkovi.

Primjer

Primjer je jednak kao za resurs informacijskisustav_viseinstitucijski_student_jmbag