ISVU REST API v2.0 - HAL - informacijskisustav_viseinstitucijski_student_jmbag

Sadržaj

Opis

Popis visokih učilišta na koja je student upisan ili je bio upisan.
Za dohvat podataka koristi se JMBAG.

Linkovi

Standardni linkovi.

Primjer


{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/student/upisanavu/jmbag/7777777777"
    },
    "profile": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/informacijskisustav/viseinstitucijski/studentupis/jmbag/index.html"
    }
  },
  "_embedded": {
    "studentUpisanaVisokaUcilista": {
      "organizacijskaJedinica": [
        {
          "sifra": 36,
          "naziv": "Fakultet elektrotehnike i računarstva"
        },
        {
          "sifra": 37,
          "naziv": "Prirodoslovno-matematički fakultet"
        },
        {
          "sifra": 120,
          "naziv": "Fakultet strojarstva i brodogradnje"
        },
        {
          "sifra": 303,
          "naziv": "Sveučilište Jurja Dobrile u Puli"
        }
      ]
    }
  }
}