ISVU REST API v2.0 - HAL - zavrsetakstudija_zavrsetakstudijauakademskojgodini

Sadržaj

Opis

Popis studenata s evidentiranim završetkom studija u akademskoj godini.

Linkovi

Primjer


{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/zavrsetakstudija/zavrsetakstudija/akademskagodina/2010/studenti"
    },
    "profile": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/zavrsetakstudija/zavrsetakstudijauakademskojgodini/index.html"
    }
  },
  "_embedded": {
    "studentiSaZavrsetkomStudija": [
      {
        "jmbag": "0123456789",
        "ime": "Ivan",
        "prezime": "Horvat",
        "paralelniStudij": "N",
        "_links": {
          "student_student": {
            "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/student/jmbag/0123456789"
          },
          {
          "student_student-v2": {
            "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/student/v2/jmbag/0123456789"
          },
          "zavrsetakstudija_zavrsetakstudija": {
            "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/zavrsetakstudija/zavrsetakstudija/student/0123456789/paralelnistudij/N"
          }
        }
      },
      {
        "jmbag": "1234567890",
        "ime": "Ivana",
        "prezime": "Horvat",
        "paralelniStudij": "1",
        "_links": {
          "student_student": {
            "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/student/jmbag/1234567890"
          },
          {
          "student_student-v2": {
            "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/student/v2/jmbag/1234567890"
          },
          "zavrsetakstudija_zavrsetakstudija": {
            "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/zavrsetakstudija/zavrsetakstudija/student/1234567890/paralelnistudij/1"
          }
        }
      }
    ]
  }
}