ISVU REST API v2.0 - HAL - zavrsetakstudija_zavrsetakstudija

Sadržaj

Opis

Detalji završetka studija za studenta.

Linkovi

Primjer


{
  "datumZavrsetkaStudija": "10.02.2011.",
  "studentskaPravaDo": "10.02.2011.",
  "ukupnaOcjenaStudija": 3.33,
  "_links": {
    "zavrsetakstudija_zavrsetakstudija_diploma": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/zavrsetakstudija/dokument/svjedodzbadiploma/student/jmbag/0123456789/paralelnistudij/N/jezik/{oznakaJezika}"
    },
    "zavrsetakstudija_zavrsetakstudija_diplomazadatum": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/zavrsetakstudija/dokument/svjedodzbadiploma/student/jmbag/0123456789/paralelnistudij/N/jezik/{oznakaJezika}/{godinaIzdavanja}/{mjesecIzdavanja}/{danIzdavanja}"
    },
    "zavrsetakstudija_zavrsetakstudija_dopunskaisprava": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/zavrsetakstudija/dokument/dopunskaisprava/student/jmbag/0123456789/paralelnistudij/N/jezik/{oznakaJezika}/konfiguracija/{velicinaSlovaPredmeta}/{velicinaSlovaPoglavlja42}"
    },
    "zavrsetakstudija_zavrsetakstudija_dopunskaispravazadatum": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/zavrsetakstudija/dokument/dopunskaisprava/student/jmbag/0123456789/paralelnistudij/N/jezik/{oznakaJezika}/{godinaIzdavanja}/{mjesecIzdavanja}/{danIzdavanja}/konfiguracija/{velicinaSlovaPredmeta}/{velicinaSlovaPoglavlja42}"
    },
    "zavrsetakstudija_zavrsetakstudija_dopunskaispravadefault": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/zavrsetakstudija/dokument/dopunskaisprava/student/jmbag/0123456789/paralelnistudij/N/jezik/{oznakaJezika}"
    },
    "zavrsetakstudija_zavrsetakstudija_dopunskaispravazadatumdefault": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/zavrsetakstudija/dokument/dopunskaisprava/student/jmbag/0123456789/paralelnistudij/N/jezik/{oznakaJezika}/{godinaIzdavanja}/{mjesecIzdavanja}/{danIzdavanja}"
    },
    "self": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/zavrsetakstudija/zavrsetakstudija/student/0123456789/paralelnistudij/N"
    },
    "profile": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/zavrsetakstudija/zavrsetakstudija/index.html"
    }
  },
  "_embedded": {
    "elementiStruktureStudijaOslobodjenOdIzradeRada": [
    ],
    "elementiStruktureStudijaZadnjegUpisa": [
      {
        "sifra": 23,
        "naziv": "Mehatronika i robotika",
        "_links": {
          "nastavniprogram_ess": {
            "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/studij/elementstrukturestudija/sifra/32"
          }
        }
      }
    ],
    "dokumentZaZavrsetakStudija": {
      "broj": "233",
      "datumDokumenta": "10.02.2011.",
      "_embedded": {
        "vrstaDokumenta": {
          "sifra": 14,
          "naziv": "Svjedodžba",
          "_links": {
            "katalog_zavrsetakstudija_vrstadokumenta": {
              "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/vrstadokumenta"
            }
          }
        }
      }
    },
    "elementiStruktureStudijaSIzradjenimRadom": [
      {
        "sifra": 23,
        "naziv": "Mehatronika i robotika",
        "datumRoka": "10.02.2011.",
        "_links": {
          "zavrsetakstudija_zadatak": {
            "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/zavrsetakstudija/zadatak/studij/23/datum/2011/2/10/student/0123456789"
          }
        }
      }
    ]
  }
}