ISVU REST API v2.0 - HAL - zavrsetakstudija_rjesenjeoslobdipl

Sadržaj

Opis

Detalji rješenja o oslobođenju od izrade završnog/diplomskog zadatka za studenta.

Linkovi

Standardni linkovi.

Primjer


{
  "paralelniStudij": "N",
  "datumRjesenja": "06.07.2010.",
  "brojRjesenja": "0123456789/VT",
  "generiraniBrojRjesenja": 32,
  "komentar": "Temeljem stečenog dovoljnog broja ECTS bodova studentu se priznaje izrada završnog rada.",
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/zavrsetakstudija/rjesenjeoslobdiplzastudij/studij/33/student/0123456789"
    },
    "profile": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/zavrsetakstudija/rjesenjeoslobdipl/index.html"
    }
  }
}