ISVU REST API v2.0 - HAL - zavrsetakstudija_zadatak

Sadržaj

Opis

Detalji završnog/diplomskog zadatka za studenta.

Linkovi

Primjer


{
  "rokZaRad": "10.03.2010.",
  "datumDokumenta": "17.03.2010.",
  "datumDodjeleTeme": "10.02.2010.",
  "datumPredajeRada": "10.03.2010.",
  "ocjenaRada": "5",
  "napomena": "Napomena za zadatak...",
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/zavrsetakstudija/zadatak/studij/2/datum/2010/3/10/student/0010096602"
    },
    "profile": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/zavrsetakstudija/zadatak/index.html"
    }
  },
  "_embedded": {
    "jezikRada": {
      "oznaka": "hr",
      "naziv": "Hrvatski",
      "_links": {
        "katalog_jezik": {
          "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/jezik"
        }
      }
    },
    "tema": {
      "redniBroj": 135,
      "naslov": "Projekt menadžment",
      "_links": {
        "zavrsetakstudija_tema": {
          "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/zavrsetakstudija/tema/mentor/IH004/rednibrojteme/135"
        }
      }
    },
    "predmet": {
      "sifra": 12345,
      "naziv": "Upravljački informacijski sustavi",
      "_links": {
        "nastavniprogram_predmet": {
          "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/predmet/sifra/12345"
        }
      }
    },
    "mentori": [
      {
        "oznaka": "IH004",
        "ime": "Ivana",
        "prezime": "Horvat",
        "redniBroj": 1,
        "_links": {
          "osoba_osobnipodaci": {
            "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/osoba/oznaka/IH004"
          }
        },
        "_embedded": {
          "ulogaMentora": {
            "oznaka": "M",
            "opis": "mentor"
          }
        }
      }
    ],
    "obrane": [
      {
        "redniBroj": 1,
        "datumObrane": "10.03.2010.",
        "brojZapisnika": "2158-20-02-10-44",
        "ukupnaOcjenaObrane": "5",
        "_embedded": {
          "odrzavanjeObrane":{
            "pocetakObrane": "09:00",
            "_embedded": {
             "dvorana": {
              "sifra": 188,
              "oznaka": "D152",
              "_links": {
               "nastavniplan_dvorana": {
                "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/dvorana/188"
               }
              },
              "_embedded": {
               "tipDvorana": {
                "oznaka": "P",
                "opis": "predavaonica",
                "_links": {
                 "katalog_nastavniplan_tipdvorana": {
                  "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/tipdvorana"
                 }
                }
               }
              }
             }
            }
           },
          "clanoviPovjerenstva": [
            {
              "oznaka": "IH004",
              "ime": "Ivana",
              "prezime": "Horvat",
              "redniBroj": 1,
              "funkcija": "predsjednik",
              "ocjenaObrane": "5",
              "_links": {
                "osoba_osobnipodaci": {
                  "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/osoba/oznaka/IH004"
                }
              },
              "_embedded":{
                "pitanja":[
                  {
                    "redniBroj": 1,
                    "tekst": "Razlike u spolu s obzirom na preference prema sportu?"
                  }
                ]
              }
            },
            {
              "oznaka": "BM025",
              "ime": "Branko",
              "prezime": "Matić",
              "redniBroj": 2,
              "funkcija": "član",
              "ocjenaObrane": "5",
              "_links": {
                "osoba_osobnipodaci": {
                  "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/osoba/oznaka/BM025"
                }
              },
              "_embedded":{
                "pitanja":[
                  {
                    "redniBroj": 1,
                    "tekst": "Što treba učiniti da bi se evidentirane preferencije stvarno mogle i provesti?"
                   }
                ]
              }
            },
            {
              "oznaka": "AB000",
              "ime": "Ante",
              "prezime": "Borozan",
              "redniBroj": 3,
              "funkcija": "član",
              "ocjenaObrane": "5",
              "_links": {
                "osoba_osobnipodaci": {
                  "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/osoba/oznaka/AB000"
                }
              },
              "_embedded":{
                "pitanja":[
                  {
                   "redniBroj": 1,
                   "tekst": "Zbog čega se mali broj studenata bavi tjelesnim aktivnostima?"
                  }
                ]
              }
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
}