ISVU REST API v2.0 - HAL - nastavniprogram_predmet

Sadržaj

Opis

Detaljni opis predmeta sa svim izvedbama, komponentama i opterećenjima.

Linkovi

Primjer


{
 "sifra": 23451,
 "kratica": "FI",
 "ulaziUProsjek": "NE",
 "polazeSe": "NE",
 "ects": 2,
 "iskljucivoKontinuiranoPracenje": "NE",
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/predmet/sifra/23451"
  },
  "post": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/predmet"
  },
  "nastavniprogram_predmet_preduvjeti": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/predmet/sifra/23451/preduvjeti"
  },
  "nastavniprogram_predmet_ekvivalenti": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/predmet/sifra/23451/ekvivalenti"
  },
  "nastavniplan_dozvole_dozvoledjelatnicimazapredmet": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/dozvole/predmet/23451"
  },
  "profile": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/nastavniprogram/predmet/index.html"
  }
 },
 "_embedded": {
  "nazivi": [
   {
    "oznakaJezika": "en",
    "naziv": "General English II - optional"
   },
   {
    "oznakaJezika": "hr",
    "naziv": "Engleski jezik II (fakultativno)"
   }
  ],
  "izvedbe": [
   {
    "redniBroj": 1,
    "_embedded": {
     "komponente": [
      {
       "redniBroj": 1,
       "ects": 2,
       "_embedded": {
        "opterecenja": [
         {
          "satiUkupno": 15,
          "_embedded": {
           "vrstaNastaveNaVU": {
            "oznaka": "A",
            "naziv": "Auditorne vježbe",
            "_links": {
             "katalog_nastavniprogram_vrstanastavenavu": {
              "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/vrstanastavenavu"
             }
            }
           }
          }
         },
         {
          "satiUkupno": 15,
          "_embedded": {
           "vrstaNastaveNaVU": {
            "oznaka": "P",
            "naziv": "Predavanja",
            "_links": {
             "katalog_nastavniprogram_vrstanastavenavu": {
              "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/vrstanastavenavu"
             }
            }
           }
          }
         }
        ]
       }
      }
     ]
    }
   }
  ],
  "ustrojstvenaJedinicaKojaIzvodiNastavu": {
   "sifra": 123,
   "naziv": "Fakultet",
   "_links": {
    "ustanova_organizacijskajedinica": {
     "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/ustanova/organizacijskajedinica/123"
    }
   }
  },
  "ustrojstvenaJedinicaKojojPripada": {
   "sifra": 139010,
   "naziv": "Katedra",
   "_links": {
    "ustanova_organizacijskajedinica": {
     "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/ustanova/organizacijskajedinica/139010"
    }
   }
  }
 }
}

POST


{
  "sifra": 123,
  "kratica":"EEEE",
  "naziv":[
   {
     "oznakaJezika":"hr",
     "naziv":"Mehanika I"
   }
  ],
  "ulaziUProsjek":"DA",
  "polazeSe":"DA",
  "ects":7.0,
  "iskljucivoKontinuiranoPracenje":"NE",
  "url":null,
  "komentar":null,
  "ustrojstvenaJedinicaKojaIzvodiNastavu":{
   "sifra":123,
   "naziv":"Fakultet strojarstva i brodogradnje"
  },
  "ustrojstvenaJedinicaKojojPripada":{
   "sifra":123456,
   "naziv":"Katedra za mehaniku i čvrstoću"
  },
  "opterecenje":[
   {
     "vrstaNastaveNaVU":{
      "oznaka":"P",
      "naziv":"Predavanja"
     },
     "satiUkupno":90
   }
  ],
  "izvedba":[
   {
     "redniBroj":1,
     "komponenta":[
      {
        "redniBroj":1,
        "ects":7.5,
        "opterecenje":[
         {
           "satiUkupno":90,
           "vrstaNastaveNaVU":{
            "oznaka":"P",
            "naziv":"Predavanja"
           }
         }
        ]
      }
     ]
   }
  ]
}