ISVU REST API v2.0 - HAL - nastavniplan_dozvole_dozvoledjelatnicimazapredmet

Sadr┼żaj

Opis

Popis dozvola djelatnicima za predmet.

Linkovi

Primjer


{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/dozvole/predmet/12345"
  },
  "profile": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/nastavniplan/dozvole/dozvoledjelatnicimazapredmet/index.html"
  }
 },
 "_embedded": {
  "dozvoleDjelatniku": [
   {
    "mozeMijenjati": "DA",
    "_embedded": {
     "djelatnik": {
      "oznaka": "IP002",
      "ime": "Ime",
      "prezime": "Prezime",
      "_links": {
       "osoba_osobnipodaci": {
        "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/osoba/oznaka/IP002"
       }
      }
     }
    }
   },
   {
    "mozeMijenjati": "DA",
    "_embedded": {
     "djelatnik": {
      "oznaka": "IP005",
      "ime": "Ime",
      "prezime": "Prezime",
      "_links": {
       "osoba_osobnipodaci": {
        "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/osoba/oznaka/IP005"
       }
      }
     }
    }
   }
  ]
 }
}