ISVU REST API v2.0 - HAL - nastavniprogram_predmet.ekvivalenti

Sadr┼żaj

Opis

Popis ekvivalenata za predmet.

Linkovi

Primjer


{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/predmet/sifra/23444/ekvivalenti"
  },
  "profile": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/nastavniprogram/predmet/ekvivalenti/index.html"
  }
 },
 "_embedded": {
  "predmeti": [
   {
    "sifra": 23445,
    "naziv": "Matematika I",
    "_links": {
     "nastavniprogram_predmet": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/predmet/sifra/23445"
     }
    }
   }
  ]
 }
}