ISVU REST API v2.0 - HAL - ustanova_ustrojstvenajedinica

Početna

Natrag na početnu stranicu.

Sadržaj

Opis

Detaljni podaci o ustrojstvenoj jedinici.

Linkovi

Primjer


{
 "sifra": 123,
 "kratica": "F",
 "url": "http://www.f.zg.hr",
 "email": "f@f.hr",
 "eMail": "f@f.hr",
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/ustanova/ustrojstvenajedinica/123"
  },
  "ustanova_vrstazabranenavu": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/ustanova/vrstazabranenavu"
  },
  "ustanova_ustrojstvenejedinice": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/ustanova/ustrojstvenejedinice"
  },
  "ustanova_centrivisokogucilista": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/ustanova/centrivisokogucilista"
  },
  "profile": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/ustanova/ustrojstvenajedinica/index.html"
  }
 },
 "_embedded": {
  "nazivi": [
   {
    "oznakaJezika": "en",
    "naziv": "Faculty"
   },
   {
    "oznakaJezika": "hr",
    "naziv": "Fakultet"
   }
  ],
  "adresa": {
   "ulicaIKucniBroj": "Kumerska 5",
   "_embedded": {
    "mjesto": {
     "postanskaOznaka": "10000",
     "naziv": "Zagreb"
    }
   }
  },
  "nadredjenaUstrojstvenaJedinica": {
   "sifra": 9996,
   "naziv": "Sveučilište u Zagrebu",
   "_links": {
    "ustanova_ustrojstvenajedinica": {
     "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/ustanova/ustrojstvenajedinica/9996"
     }
    }
   },
    "vrstaUstrojstveneJedinice": {
     "sifra": 27,
     "naziv": "Sveučilište",
     "_links": {
      "katalog_ustanova_vrstaustrojstvenejedinice": {
       "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/vrstaustrojstvenejedinice"
      }
     }
    }
   }
  },
  "vrstaUstrojstveneJedinice": {
   "sifra": 4,
   "naziv": "Fakultet",
   "_links": {
    "katalog_ustanova_vrstaustrojstvenejedinice": {
     "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/vrstaustrojstvenejedinice"
    }
   }
  }
 }
}