ISVU REST API v2.0 - HAL - ustanova_vrstazabranenavu

Sadržaj

Opis

Popis vrsta zabrana koja se koriste na visokom učilištu.

Linkovi

Primjer


{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/ustanova/vrstazabranenavu"
  },
  "profile": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/ustanova/vrstazabranenavu/index.html"
  }
 },
 "_embedded": {
  "vrsteZabraneNaVU": [
   {
    "sifraZabrane": 1,
    "nazivVrsteZabrane": "Zadužene knjige u knjižnici visokog učilišta",
    "_links": {
     "katalog_student_vrstazabrane": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/vrstazabrane"
     }
    }
   },
   {
    "sifraZabrane": 2,
    "nazivVrsteZabrane": "Neobavljen obavezan liječnički pregled",
    "_links": {
     "katalog_student_vrstazabrane": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/vrstazabrane"
     }
    }
   },
   {
    "sifraZabrane": 3,
    "nazivVrsteZabrane": "Neplaćena školarina",
    "_links": {
     "katalog_student_vrstazabrane": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/vrstazabrane"
     }
    }
   }
  ]
 }
}