ISVU REST API v2.0 - HAL - katalog_nastavniplan_tipdvorana

Sadržaj

Opis

Popis tipova dvorana.

Linkovi

Standardni linkovi.

Primjer


{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/tipdvorana"
  },
  "profile": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/katalog/nastavniplan/tipdvorana/index.html"
  }
 },
 "_embedded": {
  "tipDvorana": [
   {
    "oznaka": "A",
    "opis": "amfiteatar"
   },
   {
    "oznaka": "B",
    "opis": "višenamjenska vježbaonica"
   },
   {
    "oznaka": "C",
    "opis": "crtaonica"
   },
   {
    "oznaka": "D",
    "opis": "višenamjenska dvorana"
   },
   {
    "oznaka": "K",
    "opis": "videokonferencijska dvorana"
   },
   {
    "oznaka": "L",
    "opis": "prost. za lab. vjež."
   },
   {
    "oznaka": "P",
    "opis": "predavaonica"
   },
   {
    "oznaka": "R",
    "opis": "računalna učionica"
   },
   {
    "oznaka": "T",
    "opis": "dvorana za tjelesni"
   },
   {
    "oznaka": "V",
    "opis": "vijećnica"
   }
  ]
 }
}