ISVU REST API v2.0 - HAL - nastavniprogram_ess

Sadržaj

Opis

Detaljni podaci o elementu strukture studija.

Linkovi

Promjene

Primjer


{
 "sifra": 44,
 "kratica": "TEH",
 "trajanjeUSemestrima": 4,
 "brojSemestaraNakonKojihSeUpisujuPodredjeniElementi": "2",
 "upisujeSeParalelnoSDrugimElementomStruktureStudija": "Ne",
 "jezikIzvodjenjaStudija": "Hrvatski",
 "uNastavnomProgramuOd": 2006,
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/studij/elementstrukturestudija/sifra/44"
  },
  "nastavniprogram_studijzaess": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/elementstrukturestudija/44/studij"
  },
  "nastavniprogram_korijenzaess": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/elementstrukturestudija/44/korijen"
  },
  "nastavniprogram_ess_predmeti": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/elementstrukturestudija/sifra/44/predmeti"
  },
  "profile": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/nastavniprogram/ess/index.html"
  }
 },
 "_embedded": {
  "nazivi": [
   {
    "oznakaJezika": "en",
    "naziv": "Mechanical Engineering"
   },
   {
    "oznakaJezika": "hr",
    "naziv": "Strojarstvo"
   }
  ],
  "ectsBodoviZaZavrsetakStudija": null,
  "podaciIzUpisnika": [],
  "nacinIzvedbe": {
   "oznaka": "R",
   "naziv": "Redovni",
   "_links": {
    "katalog_nastavniprogram_nacinizvedbestudija": {
     "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/nacinizvedbestudija"
    }
   }
  },
  "razina": {
   "sifra": 3,
   "_links": {
    "katalog_nastavniprogram_razinastudija": {
     "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/razinastudija"
    }
   },
   "_embedded": {
    "nazivi": [
     {
      "oznakaJezika": "hr",
      "naziv": "preddiplomski"
     }
    ],
    "vrstaStudija": {
     "oznaka": "S",
     "_embedded": {
      "nazivi": [
       {
        "oznakaJezika": "hr",
        "naziv": "sveučilišni"
       }
      ]
     }
    }
   }
  },
  "tip": {
   "sifra": 1,
   "naziv": "Studij",
   "_links": {
    "katalog_nastavniprogram_tipelementastrukturestudija": {
     "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/tipelementastrukturestudija"
    }
   }
  },
  "modelUpisa": {
   "sifra": "2",
   "naziv": "Upis predmeta prema preduvjetima"
  },
  "strucniNaziv": {
   "sifra": 669,
   "_links": {
    "self": {
     "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/strucninaziv"
    }
   },
   "_embedded": {
    "oznake": [
     {
      "oznakaJezika": "hr",
      "kratica": "univ. bacc. ing. mech.",
      "_embedded": {
       "naziviZaSpol": [
        {
         "oznakaSpol": "M",
         "naziv": "sveučilišni prvostupnik (Baccalaureus) inženjer strojarstva"
        },
        {
         "oznakaSpol": "Z",
         "naziv": "sveučilišna prvostupnica (Baccalaurea) inženjerka strojarstva"
        }
       ]
      }
     }
    ]
   }
  },
  "znanstvenaPodrucja":[
   {
    "akademskaGodinaOd": 2012,
    "_embedded":{
     "znanstvenoPodrucje":{
      "sifra": "3",
      "naziv": "PODRUČJE BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA",
      "_links":{
       "katalog_nastavniprogram_znanstvenopodrucje":{
        "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/znanstvenopodrucje"
       }
      }
     }
    }
   }
  ],
  "vrstaRadaZaZavrsetakStudija": null
 }
}