ISVU REST API v2.0 - HAL - katalog_nastavniprogram_znanstvenopodrucje

Sadržaj

Opis

Popis znanstvenih područja, polja i grana.

Linkovi

Standardni linkovi.

Promjene

Primjer


{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/znanstvenopodrucje"
  },
  "profile": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/katalog/nastavniprogram/znanstvenopodrucje/index.html"
  }
 },
 "_embedded": {
  "znanstvenaPodrucja": [
   {
    "oznaka": "1",
    "naziv": "PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI",
    "vrijediOd": "23.06.2005.",
    "znanstvenaPolja": [
     {
      "oznaka": "1.01",
      "naziv": "Matematika",
      "vrijediOd": "07.07.2008.",
      "znanstveneGrane": [
       {
        "oznaka": "1.01.01",
        "naziv": "algebra",
        "vrijediOd": "07.07.2008."
       },
       {
        "oznaka": "1.01.02",
        "naziv": "geometrija i topologija",
        "vrijediOd": "07.07.2008."
       },
       {
        "oznaka": "1.01.03",
        "naziv": "diskretna i kombinatorna matematika",
        "vrijediOd": "07.07.2008."
       },
       {
        "oznaka": "1.01.04",
        "naziv": "matematička analiza",
        "vrijediOd": "07.07.2008."
       },
       {
        "oznaka": "1.01.05",
        "naziv": "matematička logika i računarstvo",
        "vrijediOd": "07.07.2008."
       },
       {
        "oznaka": "1.01.06",
        "naziv": "numerička matematika",
        "vrijediOd": "07.07.2008."
       },
       {
        "oznaka": "1.01.07",
        "naziv": "primijenjena matematika i matematičko modeliranje",
        "vrijediOd": "07.07.2008."
       },
       {
        "oznaka": "1.01.08",
        "naziv": "teorija vjerojatnosti i statistika",
        "vrijediOd": "07.07.2008."
       },
       {
        "oznaka": "1.01.09",
        "naziv": "financijska i poslovna matematika",
        "vrijediOd": "07.07.2008."
       },
       {
        "oznaka": "1.01.10",
        "naziv": "ostale matematičke discipline",
        "vrijediOd": "07.07.2008."
       }
      ]
     },
     {
      "oznaka": "1.02",
      "naziv": "Fizika",
      "vrijediOd": "23.06.2005.",
      "znanstveneGrane": [
       {
        "oznaka": "1.02.01",
        "naziv": "opća i klasična fizika",
        "vrijediOd": "07.07.2008."
       },
       {
        "oznaka": "1.02.02",
        "naziv": "fizika elementarnih čestica i polja",
        "vrijediOd": "07.07.2008."
       },
       {
        "oznaka": "1.02.03",
        "naziv": "nuklearna fizika",
        "vrijediOd": "07.07.2008."
       },
       {
        "oznaka": "1.02.04",
        "naziv": "atomska i molekulska fizika",
        "vrijediOd": "07.07.2008."
       },
       {
        "oznaka": "1.02.05",
        "naziv": "fizika kondenzirane tvari",
        "vrijediOd": "23.06.2005."
       },
       {
        "oznaka": "1.02.06",
        "naziv": "astronomija i astrofizika",
        "vrijediOd": "30.09.2009."
       },
       {
        "oznaka": "1.02.07",
        "naziv": "biofizika i medicinska fizika",
        "vrijediOd": "30.09.2009."
       },
       {
        "oznaka": "1.02.01",
        "naziv": "astrofizika i astronomija",
        "vrijediOd": "23.06.2005.",
        "vrijediDo": "06.07.2008."
       },
       {
        "oznaka": "1.02.02",
        "naziv": "atomska i molekularna fizika",
        "vrijediOd": "23.06.2005.",
        "vrijediDo": "06.07.2008."
       },
       {
        "oznaka": "1.02.03",
        "naziv": "biofizika i biomedicina",
        "vrijediOd": "23.06.2005.",
        "vrijediDo": "06.07.2008."
       },
       {
        "oznaka": "1.02.04",
        "naziv": "fizika elementarnih čestica",
        "vrijediOd": "23.06.2005.",
        "vrijediDo": "06.07.2008."
       },
       {
        "oznaka": "1.02.07",
        "naziv": "nuklearna fizika",
        "vrijediOd": "23.06.2005.",
        "vrijediDo": "06.07.2008."
       },
       {
        "oznaka": "1.02.06",
        "naziv": "geofizika s meteorologijom",
        "vrijediOd": "23.06.2005.",
        "vrijediDo": "29.09.2009."
       },
       {
        "oznaka": "1.02.07",
        "naziv": "astronomija i astrofizika",
        "vrijediOd": "07.07.2008.",
        "vrijediDo": "29.09.2009."
       },
       {
        "oznaka": "1.02.08",
        "naziv": "biofizika i medicinska fizika",
        "vrijediOd": "07.07.2008.",
        "vrijediDo": "29.09.2009."
       }
      ]
     },
     {
      "oznaka": "1.05",
      "naziv": "Biologija",
      "vrijediOd": "07.07.2008.",
      "znanstveneGrane": [
       {
        "oznaka": "1.05.01",
        "naziv": "biokemija i molekularna biologija",
        "vrijediOd": "07.07.2008."
       },
       {
        "oznaka": "1.05.02",
        "naziv": "botanika",
        "vrijediOd": "07.07.2008."
       },
       {
        "oznaka": "1.05.03",
        "naziv": "mikrobiologija",
        "vrijediOd": "07.07.2008."
       },
       {
        "oznaka": "1.05.04",
        "naziv": "zoologija",
        "vrijediOd": "07.07.2008."
       },
       {
        "oznaka": "1.05.05",
        "naziv": "ekologija",
        "vrijediOd": "07.07.2008."
       },
       {
        "oznaka": "1.05.06",
        "naziv": "genetika, evolucija i filogenija",
        "vrijediOd": "07.07.2008."
       },
       {
        "oznaka": "1.05.07",
        "naziv": "opća biologija",
        "vrijediOd": "07.07.2008."
       }
      ]
     }
    ]
   },
   {
    "oznaka": "2",
    "naziv": "PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI",
    "vrijediOd": "23.06.2005.",
    "znanstvenaPolja": [
     {
      "oznaka": "2.01",
      "naziv": "Arhitektura i urbanizam",
      "vrijediOd": "23.06.2005.",
      "znanstveneGrane": [
       {
        "oznaka": "2.01.01",
        "naziv": "arhitektonsko projektiranje",
        "vrijediOd": "23.06.2005."
       },
       {
        "oznaka": "2.01.02",
        "naziv": "urbanizam i prostorno planiranje",
        "vrijediOd": "23.06.2005."
       },
       {
        "oznaka": "2.01.03",
        "naziv": "arhitektonske konstrukcije, fizika zgrade, materijali i tehnologija građenja",
        "vrijediOd": "23.06.2005."
       },
       {
        "oznaka": "2.01.04",
        "naziv": "povijest i teorija arhitekture i zaštita graditeljskog naslijeđa",
        "vrijediOd": "23.06.2005."
       },
       {
        "oznaka": "2.01.05",
        "naziv": "pejsažna arhitektura",
        "vrijediOd": "23.06.2005."
       }
      ]
     },
     {
      "oznaka": "2.02",
      "naziv": "Brodogradnja",
      "vrijediOd": "23.06.2005.",
      "znanstveneGrane": [
       {
        "oznaka": "2.02.01",
        "naziv": "konstrukcija plovnih i pučinskih objekata",
        "vrijediOd": "30.09.2009."
       },
       {
        "oznaka": "2.02.02",
        "naziv": "hidromehanika plovnih i pučinskih objekata",
        "vrijediOd": "30.09.2009."
       },
       {
        "oznaka": "2.02.03",
        "naziv": "osnivanje plovnih i pučinskih objekata",
        "vrijediOd": "30.09.2009."
       },
       {
        "oznaka": "2.02.04",
        "naziv": "tehnologija gradnje i održavanje plovnih i pučinskih objekata",
        "vrijediOd": "30.09.2009."
       },
       {
        "oznaka": "2.02.01",
        "naziv": "konstrukcija plovnih objekata",
        "vrijediOd": "23.06.2005.",
        "vrijediDo": "29.09.2009."
       },
       {
        "oznaka": "2.02.02",
        "naziv": "hidromehanika plovnih objekata",
        "vrijediOd": "23.06.2005.",
        "vrijediDo": "29.09.2009."
       },
       {
        "oznaka": "2.02.03",
        "naziv": "osnivanje plovnih objekata",
        "vrijediOd": "23.06.2005.",
        "vrijediDo": "29.09.2009."
       },
       {
        "oznaka": "2.02.04",
        "naziv": "tehnologija gradnje i održavanje plovnih objekata",
        "vrijediOd": "23.06.2005.",
        "vrijediDo": "29.09.2009."
       }
      ]
     },
     {
      "oznaka": "2.15",
      "naziv": "Temeljne tehničke znanosti",
      "vrijediOd": "07.07.2008.",
      "znanstveneGrane": [
       {
        "oznaka": "2.15.01",
        "naziv": "automatika",
        "vrijediOd": "07.07.2008."
       },
       {
        "oznaka": "2.15.02",
        "naziv": "energetika",
        "vrijediOd": "07.07.2008."
       },
       {
        "oznaka": "2.15.03",
        "naziv": "materijali",
        "vrijediOd": "07.07.2008."
       },
       {
        "oznaka": "2.15.04",
        "naziv": "mehanika fluida",
        "vrijediOd": "07.07.2008."
       },
       {
        "oznaka": "2.15.05",
        "naziv": "organizacija rada i proizvodnje",
        "vrijediOd": "07.07.2008."
       },
       {
        "oznaka": "2.15.06",
        "naziv": "tehnička mehanika (mehanika krutih i deformabilnih tijela)",
        "vrijediOd": "07.07.2008."
       },
       {
        "oznaka": "2.15.07",
        "naziv": "termodinamika",
        "vrijediOd": "07.07.2008."
       },
       {
        "oznaka": "2.15.08",
        "naziv": "inženjerstvo okoliša",
        "vrijediOd": "07.07.2008.",
        "vrijediDo": "29.09.2009."
       }
      ]
     }
    ]
   }
  ]
 }
}