ISVU REST API v2.0 - HAL - nastavniprogram_ess_predmeti

Sadr┼żaj

Opis

Popis akademskih godina u kojima je opisan nastavni program za element strukture studija.

Linkovi

Primjer


{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/elementstrukturestudija/sifra/4/predmeti"
  },
  "profile": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/nastavniprogram/ess/predmeti/index.html"
  }
 },
 "_embedded": {
  "akademskeGodine": [
   {
    "akademskaGodina": 2003,
    "_links": {
     "nastavniprogram_ess_obaveznipredmeti": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/elementstrukturestudija/sifra/4/akademskagodina/2003/obaveznipredmet"
     },
     "nastavniprogram_ess_grupeizbornihpredmeta": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/elementstrukturestudija/sifra/4/akademskagodina/2003/grupaizbornihpredmeta"
     }
    }
   },
   {
    "akademskaGodina": 2004,
    "_links": {
     "nastavniprogram_ess_obaveznipredmeti": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/elementstrukturestudija/sifra/4/akademskagodina/2004/obaveznipredmet"
     },
     "nastavniprogram_ess_grupeizbornihpredmeta": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/elementstrukturestudija/sifra/4/akademskagodina/2004/grupaizbornihpredmeta"
     }
    }
   },
   {
    "akademskaGodina": 2005,
    "_links": {
     "nastavniprogram_ess_obaveznipredmeti": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/elementstrukturestudija/sifra/4/akademskagodina/2005/obaveznipredmet"
     },
     "nastavniprogram_ess_grupeizbornihpredmeta": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/elementstrukturestudija/sifra/4/akademskagodina/2005/grupaizbornihpredmeta"
      }
    }
   }
  ]
 }
}