ISVU REST API v2.0 - HAL - katalog_nastavniprogram_nacinizvedbestudija

Sadržaj

Opis

Popis načina izvedbe studija.

Linkovi

Standardni linkovi.

Primjer


{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/nacinizvedbestudija"
  },
  "profile": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/katalog/nastavniprogram/nacinizvedbestudija/index.html"
  }
 },
 "_embedded": {
  "naciniIzvedbeStudija": [
   {
    "oznaka": "R",
    "naziv": "Redovni"
   },
   {
    "oznaka": "I",
    "naziv": "Izvanredni"
   }
  ]
 }
}