ISVU REST API v2.0 - HAL - student_student-v2

Sadržaj

Opis

Detaljni podaci o studentu.

Linkovi

Primjer


{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/student/v2/jmbag/0123456789"
    },
    "student_student_slika": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/student/jmbag/0123456789/slika"
    },
    "student_student_studentovstudij": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/student/jmbag/0123456789/studentovstudij"
    },
    "student_student_sumarnipodaci": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/student/jmbag/0123456789/sumarno"
    },
    "student_student_studentovprelazak": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/student/jmbag/0123456789/prelazak"
    },
    "student_student_prelazakstudentanavu": {
   		"href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/student/jmbag/0123456789/prelascistudenta"
  	},
    "student_student_aktivnost": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/pds/student/jmbag/2356782363/aktivnosti"
    },
    "pds_student_aktivnosti": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/pds/student/jmbag/0035167604/aktivnosti"
    },
    "pds_student_teme": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/pds/student/jmbag/0035167604/teme"
    },
    "pds_student_zavrsniradovi": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/pds/student/jmbag/0035167604/radovi"
    },
    "profile": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/student/student-v2/index.html"
    }
  },
  "_embedded": {
    "studentNaVisokomUcilistu": {
      "datumUpis": "15.12.2011.",
      "eMailStud": "test@srce.hr",
      "sviPodaciUISVU": "DA",
      "emailAktivan": "NE",
      "_embedded": {
        "studiraVisokoUciliste": {
          "sifra": 120,
          "naziv": "Fakultet strojarstva i brodogradnje"
        }
      }
    },
    "elektronickiIdentitet": {
      "status": "Nije kreiran",
      "_embedded": {
        "mjesto": null
      }
    },
    "osobniPodaci": {
      "jmbag": "0123456789",
      "jmbg": "1505991111111",
      "oib": "01234567890",
      "ime": "Ivan",
      "prezime": "Ivić",
      "djevojackoPrezime": "Test",
      "spol": "Muški",
      "datumRodjenja": "15.05.1992.",
      "godinaZavrsetkaSkola": "2010",
      "imeMajka": "Ines",
      "imeOtac": "Josip",
      "datumPravaOd": "12.09.2011.",
      "datumPravaDo": "15.10.2012.",
      "_embedded": {
        "programIzobrazbe": {
          "sifraIzobrazba": "171",
          "naziv": "Cvjećar"
        },
        "opcinaRodjenja": {
          "sifraOpcina": "70017",
          "naziv": "ALEKSANDROVAC"
        },
        "nacionalnost": {
          "sifraNacionalnost": "1",
          "naziv": "Hrvat"
        },
        "maticnoVisokoUciliste": {
          "sifra": 123,
          "naziv": "Fakultet strojarstva"
        },
        "strukovnoPodrucje": {
          "sifraStruka": "4",
          "naziv": "ELEKTROTEHNIKA"
        },
        "razinaPravaPrehrana": {
          "naziv": "Student-domicilni",
          "sifraNivoPrava": 1,
          "_links": {
            "katalog_student_razinapravanaprehranu": {
              "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/razinapravanaprehranu"
            }
          }
        },
        "mjestoRodjenja":{
          "postanskaOznaka": "44000",
          "naziv": "Sisak",
          "_embedded":{
            "drzava":{
              "oznaka": "HR",
              "naziv": "Republika Hrvatska"
            }
          }
        },
        "zavrsenaSkola": {
         "sifraSkola": "284",
         "naziv": "Gimnazija",
         "_links": {
          "katalog_skola": {
          "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/skola/sifra/284"
         }
        }
      }
     }
   }
  }
}