ISVU REST API v2.0 - HAL - katalog_skola

Sadržaj

Opis

Detaljni podaci o srednjoj školi.

Linkovi

Standardni linkovi.

Primjer


{
 "sifra": 103,
 "naziv": "Ekonomska škola Mije Mirkovića",
 "ulicaIBroj": "Ivana Filipovića 2",
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/skola/sifra/103"
  },
  "profile": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/katalog/skola/index.html"
  }
 },
 "_embedded": {
  "mjesto": {
   "postanskaOznaka": "51000",
   "jedinstveniIdNaselja": "055174",
   "naziv": "Rijeka",
   "_embedded": {
    "drzava": {
     "oznaka": "HR",
     "naziv": "Republika Hrvatska"
    }
   }
  }
 }
}