ISVU REST API v2.0 - HAL - nastavniplan_nastavniplanzaakademskugodinu_odrzananastava_ishodiucenja

Sadržaj

Opis

Podaci o ishodima učenja održane nastave.

Linkovi

Primjer


{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/odrzananastava/sifra/4/ishodiucenja"
  },
  "post": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/odrzananastava/sifra/4/ishoducenja"
  },
  "profile": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/nastavniplan/nastavniplanzaakademskugodinu/odrzananastava/ishodiucenja/index.html"
  }
 },
 "_embedded": {
  "ishodiUcenja": [
   {
    "redniBroj": 1,
    "opis": "prvi ishod",
    "_links": {
     "nastavniprogram_predmetuakademskojgodini_ishodiucenja": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/predmet/akademskagodina/2010/sifra/12345/ishodiucenja"
     },
     "edit": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/odrzananastava/sifra/4/rednibrojishodaucenja/1/predmet/12345/akademskagodina/2010"
     }
    }
   },
   {
    "redniBroj": 2,
    "opis": "drugi ishod",
    "_links": {
     "nastavniprogram_predmetuakademskojgodini_ishodiucenja": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/predmet/akademskagodina/2010/sifra/12345/ishodiucenja"
     },
     "edit": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/odrzananastava/sifra/4/rednibrojishodaucenja/2/predmet/12345/akademskagodina/2010"
     }
    }
   }
  ]
 }
}

POST


{
"sifraPredmeta":77474,  
"akademskaGodina":2015,
"redniBroj":3
}