ISVU REST API v2.0 - HAL - nastavniprogram_predmeti

Sadr┼żaj

Opis

Popis predmeta koji se nalaze u nastavnom programu u akademskoj godini.

Linkovi

Primjer


{
  "_embedded":[
   {
     "sifra":11111,
     "naziv":"Anorganska kemija",
     "_links":{
      "nastavniprogram_predmet":{
        "href":"https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/predmet/sifra/11111"
      },
      "nastavniprogram_predmetuakademskojgodini":{
        "href":"https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/predmet/akademskagodina/2011/sifra/11111"
      }
     }
   },
   {
     "sifra":22222,
     "naziv":"Prijenos tvari i energije",
     "_links":{
      "nastavniprogram_predmet":{
        "href":"https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/predmet/sifra/22222"
      },
      "nastavniprogram_predmetuakademskojgodini":{
        "href":"https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/predmet/akademskagodina/2011/sifra/22222"
      }
     }
   },
   {
     "sifra":33333,
     "naziv":"Struktura i svojstva polimera",
     "_links":{
      "nastavniprogram_predmet":{
        "href":"https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/predmet/sifra/33333"
      },
      "nastavniprogram_predmetuakademskojgodini":{
        "href":"https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/predmet/akademskagodina/2011/sifra/33333"
      }
     }
   },
   {
     "sifra":44444,
     "naziv":"Novi anorganski materijali",
     "_links":{
      "nastavniprogram_predmet":{
        "href":"https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/predmet/sifra/44444"
      },
      "nastavniprogram_predmetuakademskojgodini":{
        "href":"https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/predmet/akademskagodina/2011/sifra/44444"
      }
     }
   }
  ],
  "_links":{
   "self":{
     "href":"https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/predmet/akademskagodina/2011"
   },
   "profile":{
     "href":"https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/hal/linkovi/nastavniprogram/predmeti/index.html"
   }
  }
}