ISVU REST API v2.0 - HAL - nastavniprogram_predmetuakademskojgodini

Sadržaj

Opis

Detaljni podaci o predmetu u akademskoj godini.

Napomena kolovoz 2017.: U literaturu su dodani sljedeći podaci: naziv, autori, izdavac, godinaIzdanja, stranicaOd, stranicaDo.

Linkovi

Primjer


{
 "sifra": 12658,
 "kratica": "OE",
 "naziv": "Osnove ekonomije",
 "akademskaGodina": 2015,
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/predmet/akademskagodina/2015/sifra/12658"
  },
  "nastavniprogram_predmet": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/predmet/sifra/12658"
  },
  "nastavniprogram_predmetuakademskojgodini_opisi": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/predmet/akademskagodina/2015/sifra/12658/opis"
  },
  "nastavniprogram_predmetuakademskojgodini_literature": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/predmet/akademskagodina/2015/sifra/12658/literatura"
  },
  "nastavniprogram_predmetuakademskojgodini_jezici": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/predmet/akademskagodina/2015/sifra/12658/jezik"
    },
  "nastavniprogram_predmetuakademskojgodini_ishodiucenja": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/predmet/akademskagodina/2015/sifra/12658/ishodiucenja"
  },
  "post": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/predmet/akademskagodina/2015/sifra/12658/izvodjac"
  },
  "profile": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/nastavniprogram/predmetuakademskojgodini/index.html"
  }
 },
 "_embedded": {
  "literature": [
   {
    "redniBroj": 1,
    "obavezna": "DA",
    "opisLiterature": "Kovačev, I., Osnove poslovne ekonomije, Mikrorad, Zagreb, 2002."
   },
   {
    "redniBroj": 2,
    "obavezna": "NE",
    "opisLiterature": "Polić Đ., Osnove ekonomije. Mikrorad, Zagreb, 2003."
   },
   {
    "redniBroj": 3,
    "obavezna": "NE",
    "naziv": "A Game of Thrones (A Song of Ice and Fire, Book 1)",
    "autori": "George R. R. Martin",
    "izdavac": "Mass Market Paperback",
    "godinaIzdanja": 1890,
    "stranicaOd": 1,
    "stranicaDo": 864
   }   
  ],
  "jezici": [
   {
    "oznaka": "hr",
    "naziv": "Hrvatski"
   }
  ],
  "izvodjaci": [
   {
    "semestar": 1,
    "_embedded": {
     "izvedbe": [
      {
       "redniBroj": 1,
       "_embedded": {
        "komponente": [
         {
          "redniBroj": 1,
          "_embedded": {
           "vrsteNastave": [
            {
             "oznaka": "P",
             "_embedded": {
              "izvođači": [
               {
                "oznaka": "BL024",
                "ime": "Borna",
                "prezime": "Lukić",
                "redniBrojNositelja": 1,
                "grupe": {
                 "_links": {
                  "nastavniprogram_predmetuakademskojgodini_izvodjac_grupe": {
                   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/predmet/akademskagodina/2015/sifra/12658/semestar/1/izvedba/1/komponenta/1/vrstanastave/P/izvodjac/oznaka/BL024/grupa"
                  }
                 },
                 "_embedded": {
                  "grupeZaNastavu": [
                   {
                    "oznaka": "IZV A-Ž",
                    "postotakIzvedbeNastave": 100
                   },
                   {
                    "oznaka": "RED A-Ž",
                    "postotakIzvedbeNastave": 100
                   }
                  ]
                 }
                },
                "_links": {
                 "edit": {
                  "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/predmet/akademskagodina/2015/sifra/12658/semestar/1/izvedba/1/komponenta/1/vrstanastave/P/izvodjac/oznaka/BL024"
                 },
                 "self": {
                  "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/predmet/akademskagodina/2015/sifra/12658/semestar/1/izvedba/1/komponenta/1/vrstanastave/P/izvodjac/oznaka/BL024"
                 }
                }
               }
              ]
             }
            },
            {
             "oznaka": "S",
             "_embedded": {
              "izvođači": [
               {
                "oznaka": "BL024",
                "ime": "Borna",
                "prezime": "Lukić",
                "grupe": {
                 "_links": {
                  "nastavniprogram_predmetuakademskojgodini_izvodjac_grupe": {
                   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/predmet/akademskagodina/2015/sifra/12658/semestar/1/izvedba/1/komponenta/1/vrstanastave/S/izvodjac/oznaka/BL024/grupa"
                  }
                 },
                 "_embedded": {
                  "grupeZaNastavu": [
                   {
                    "oznaka": "IZV A-Ž",
                    "postotakIzvedbeNastave": 100
                   },
                   {
                    "oznaka": "RED A-Ž",
                    "postotakIzvedbeNastave": 100
                   }
                  ]
                 }
                },
                "_links": {
                 "edit": {
                  "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/predmet/akademskagodina/2015/sifra/12658/semestar/1/izvedba/1/komponenta/1/vrstanastave/S/izvodjac/oznaka/BL024"
                 },
                 "self": {
                  "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/predmet/akademskagodina/2015/sifra/12658/semestar/1/izvedba/1/komponenta/1/vrstanastave/S/izvodjac/oznaka/BL024"
                 }
                }
               }
              ]
             }
            }
           ]
          }
         }
        ]
       }
      }
     ]
    }
   }
  ],
  "opisi": [
   {
    "opis": "Nastavni ciljevi: Stjecanje temeljnih spoznaja iz osnova ekonomije. Poduzetništvo i funkcije poduzetnika. Država i njene ekonomske funkcije.",
    "_embedded": {
     "jezik": {
      "oznaka": "hr",
      "naziv": "Hrvatski"
     }
    }
   }
  ]
 }
}

POST


{
  "redniBrojUAkademskojGodini": 1,
  "izvedba":[
    {
      "redniBroj": 1,
      "komponenta":[
        {
          "redniBroj": 1,
          "vrstaNastave":[
            {
	            "oznaka": "P",
	            "izvodjac":[
		            {
                  "oznaka":"IH007",
                  "ime":"Ivan",
                  "prezime":"Horvat",
                  "redniBrojNositelja":2,
                  "grupe":[
                    {
                      "oznaka":"3-S",
                      "postotakIzvedbeNastave":100
                    }
                  ]
                }
              ]
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}