ISVU REST API v2.0 - HAL - nastavniprogram_predmetuakademskojgodini_jezici

Sadržaj

Opis

Popis jezika za predmet u akademskoj godini.

Linkovi

Primjer


{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/predmet/akademskagodina/2015/sifra/12658/jezik"
  },
  "post": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/predmet/akademskagodina/2015/sifra/12658/jezik"
  },
  "profile": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/nastavniprogram/predmetuakademskojgodini/jezici/index.html"
  }
 },
 "_embedded": {
  "jezici": [
   {
    "oznaka": "hr",
    "naziv": "Hrvatski",
    "_links": {
     "edit": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/predmet/akademskagodina/2015/sifra/12658/jezik/oznaka/hr"
     }
    }
   }
  ]
 }
}

POST


{
  "oznaka":"en",
  "naziv":"Engleski"
}