ISVU REST API v2.0 - HAL - nastavniprogram_predmetuakademskojgodini_opisi

Sadržaj

Opis

Opis predmeta na jezicima u akademskoj godini.

Linkovi

Primjer


{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/predmet/akademskagodina/2015/sifra/12658/opis"
  },
  "post": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/predmet/akademskagodina/2015/sifra/12658/opis"
  },
  "profile": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/nastavniprogram/predmetuakademskojgodini/opisi/index.html"
  }
 },
 "_embedded": {
  "opisi": [
   {
    "jezik": {
     "oznaka": "hr",
     "naziv": "Hrvatski"
    },
    "opis": "Nastavni ciljevi: Stjecanje temeljnih spoznaja iz ekonomije.",
    "_links": {
     "edit": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/predmet/akademskagodina/2015/sifra/12658/opis/oznaka/hr"
     }
    }
   }
  ]
 }
}

POST


{
  "jezik":{
   "oznaka":"de",
   "naziv":"Njemački"
  },
  "opis":"Testbeschreibung."
}

PUT


{
  "jezik":{
   "oznaka":"de",
   "naziv":"Njemački"
  },
  "opis":"Testbeschreibung für Kurs."
}