ISVU REST API v2.0 - HAL - nastavniprogram_predmetuakademskojgodini_literature

Sadržaj

Opis

Popis literature za predmet u akademskoj godini.

Linkovi

Primjer


{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/predmet/akademskagodina/2015/sifra/12658/literatura"
  },
  "post": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/predmet/akademskagodina/2015/sifra/12658/literatura"
  },
  "profile": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/nastavniprogram/predmetuakademskojgodini/literature/index.html"
  }
 },
 "_embedded": {
  "literature": [
   {
    "redniBroj": 1,
    "obavezna": "DA",
    "opisLiterature": "Kovačev, I., Osnove poslovne ekonomije, Mikrorad, Zagreb, 2002.",
    "_links": {
     "edit": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/predmet/akademskagodina/2015/sifra/12658/literatura/rednibroj/1"
     }
    }
   },
   {
    "redniBroj": 2,
    "obavezna": "NE",
    "opisLiterature": ""Polić Đ., Osnove ekonomije. Mikrorad, Zagreb, 2003."",
    "_links": {
     "edit": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/predmet/akademskagodina/2015/sifra/12658/literatura/rednibroj/2"
     }
    }
   },
   {
    "redniBroj": 3,
    "obavezna": "NE",
    "naziv": "A Game of Thrones (A Song of Ice and Fire, Book 1)",
    "autori": "George R. R. Martin",
    "izdavac": "Mass Market Paperback",
    "godinaIzdanja": 1890,
    "stranicaOd": 1,
    "stranicaDo": 864,
    "_links": {
     "edit": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/120/nastavniprogram/predmet/akademskagodina/2011/sifra/18761/literatura/rednibroj/1"
     }
    }
   }   
  ]
 }
}

POST


{
  "redniBroj":3,
  "obavezna":"DA",
  "opisLiterature":"The Mythical Man-Month",
  "naziv":"The Mythical Man-Month: Essays on Software Engineering 1st Paperback Edition Edition", 
  "autori":"Frederick Phillips Brooks", 
  "izdavac":"Addison-Wesley", 
  "godinaIzdanja":1975, 
  "stranicaOd":1, 
  "stranicaDo":200
}

PUT


{
  "redniBroj":3,
  "obavezna":"DA",
  "opisLiterature":"The Mythical Man-Month",
  "naziv":"The Mythical Man-Month: Essays on Software Engineering 1st Paperback Edition Edition", 
  "autori":"Frederick Phillips Brooks", 
  "izdavac":"Addison-Wesley", 
  "godinaIzdanja":1975, 
  "stranicaOd":1, 
  "stranicaDo":200
}