ISVU REST API v2.0 - HAL - nastavniprogram_predmetuakademskojgodini_izvodjac

Sadržaj

Opis

Izvođač za predmet u akademskoj godni.

Linkovi

Primjer


{
 "oznaka": "JB007",
 "ime": "Janko",
 "prezime": "Bondić",
 "redniBrojNositelja": 1,
 "_links": {
  "nastavniprogram_predmetuakademskojgodini_izvodjac_grupe": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/predmet/akademskagodina/2010/sifra/12300/semestar/1/izvedba/1/komponenta/1/vrstanastave/P/izvodjac/oznaka/JB007/grupa"
  },
  "edit": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/predmet/akademskagodina/2010/sifra/12300/semestar/1/izvedba/1/komponenta/1/vrstanastave/P/izvodjac/oznaka/JB007"
  },
  "self": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/predmet/akademskagodina/2010/sifra/12300/semestar/1/izvedba/1/komponenta/1/vrstanastave/P/izvodjac/oznaka/JB007"
  },
  "profile": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/nastavniprogram/predmetuakademskojgodini/izvodjac/index.html"
  }
 },
 "_embedded": {
  "grupeZaNastavu": [
   {
    "oznaka": "A-L",
    "postotakIzvedbeNastave": 100
   }
  ]
 }
}