ISVU REST API v2.0 - HAL - nastavniprogram_predmetuakademskojgodini_ishodiucenja

Sadržaj

Opis

Ishodi učenja za predmet u akademskoj godini.

Linkovi

Primjer


{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/predmet/akademskagodina/2010/sifra/15234/ishodiucenja"
  },
  "post": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/predmet/akademskagodina/2010/sifra/15234/ishoducenja"
  },
  "profile": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/nastavniprogram/predmetuakademskojgodini/ishodiucenja/index.html"
  }
 },
 "_embedded": {
  "ishodiUcenja": [
   {
    "redniBroj": 1,
    "opis": "prvi ishod",
    "_links": {
     "edit": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/predmet/akademskagodina/2010/sifra/15234/rednibrojishodaucenja/1"
     }
    }
   },     
   {
    "redniBroj": 2,
    "opis": "drugi ishod",
    "_links": {
     "edit": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/predmet/akademskagodina/2010/sifra/15234/rednibrojishodaucenja/2"
     }
    }
   }
  ]
 }
}

POST


{
 "redniBroj":1,
 "opis":"opis ishoda učenja"
}