ISVU REST API v2.0 - HAL - osoba_zvanje

Sadržaj

Opis

Podaci o zvanjima osobe.

Linkovi

Promjene

Primjer


{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/osoba/oznaka/IH999/zvanje"
  },
  "post": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/osoba/oznaka/IH999/zvanje"
  },
  "profile": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/osoba/zvanje/index.html"
  }
 },
 "_embedded": {
  "zvanja": [
   {
    "datumOd": "10.01.2000.",
    "_links": {
     "edit": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/osoba/oznaka/IH999/zvanje/3"
     }
    },
    "_embedded": {
     "zvanje": {
      "sifra": 3,
      "kratica": "prof.",
      "naziv": "redoviti profesor",
      "_links": {
       "katalog_osoba_zvanje": {
        "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/zvanje"
       }
      },
      "_embedded": {
       "vrstaZvanja": {
        "sifra": 1,
        "naziv": "znanstveno-nastavno zvanje",
        "daLiJeNastavnickoZvanje": "DA"
       }
      }
     },
     "znanstvenaGrana": {
      "oznaka": "2.11.04",
      "naziv": "brodsko strojarstvo",
      "vrijediOd": "23.06.2005.",
      "_links": {
       "katalog_nastavniprogram_znanstvenopodrucje": {
        "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/znanstvenopodrucje"
       }
      }
     }
    }
   },
   {
    "datumOd": "06.02.1993.",
    "datumDo": "09.01.2000.",
    "_links": {
     "edit": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/osoba/oznaka/IH999/zvanje/5"
     }
    },
    "_embedded": {
     "zvanje": {
      "sifra": 5,
      "kratica": "v. pred.",
      "naziv": "viši predavač",
      "_links": {
       "katalog_osoba_zvanje": {
        "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/zvanje"
       }
      },
      "_embedded": {
       "vrstaZvanja": {
        "sifra": 2,
        "naziv": "nastavno zvanje",
        "daLiJeNastavnickoZvanje": "DA"
       }
      }
     },
     "znanstvenaGrana": {
      "oznaka": "2.11.04",
      "naziv": "brodsko strojarstvo",
      "vrijediOd": "23.06.2005.",
      "_links": {
       "katalog_nastavniprogram_znanstvenopodrucje": {
        "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/znanstvenopodrucje"
       }
      }
     }
    }
   },
   {
    "datumOd": "21.09.1990.",
    "datumDo": "05.02.1993.",
    "_links": {
     "edit": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/osoba/oznaka/IH999/zvanje/11"
     }
    },
    "_embedded": {
     "zvanje": {
      "sifra": 11,
      "naziv": "stručni suradnik",
      "_links": {
       "katalog_osoba_zvanje": {
        "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/zvanje"
       }
      },
      "_embedded": {
       "vrstaZvanja": {
        "sifra": 3,
        "naziv": "suradničko zvanje",
        "daLiJeNastavnickoZvanje": "NE"
       }
      }
     },
     "znanstvenaGrana": {
      "oznaka": "2.11.04",
      "naziv": "brodsko strojarstvo",
      "vrijediOd": "23.06.2005.",
      "_links": {
       "katalog_nastavniprogram_znanstvenopodrucje": {
        "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/znanstvenopodrucje"
       }
      }
     }
    }
   }
  ]
 }
}

POST


{
 "datumOd": "01.01.1980.",
 "datumDo": "01.01.1990.",
 "zvanje": {
  "sifra": 13
 },
 "znanstvenaGrana": {
  "oznaka": "2.11.04",
  "vrijediOd": "23.06.2005."
 }
}

PUT


{
 "datumOd": "01.01.1985.",
 "datumDo": "01.01.1990.",
 "znanstvenaGrana": {
  "oznaka": "2.11.04",
  "vrijediOd": "23.06.2005."
 }
}