ISVU REST API v2.0 - HAL - student_izmijenjenistudent

Sadržaj

Opis

Linkovi na izmijenjene studente - za koje su mijenjani matični podaci i podaci o studentu na visokom učilištu, kreirane te obrisane studente.

Linkovi

Primjer


{
 "_links": {
  "student_izmijenjenistudent_dan_1": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/student/izmijenjenistudent/dan/1"
  },
  "student_izmijenjenistudent_dan_7": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/student/izmijenjenistudent/dan/7"
  },
  "student_izmijenjenistudent_dan_30": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/student/izmijenjenistudent/dan/30"
  },
  "self": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/student/izmijenjenistudent/"
  },
  "profile": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/student/izmijenjenistudent/index.html"
  }
 }
}