ISVU REST API v2.0 - HAL - student_izmijenjenistudent_dan_7

Sadr┼żaj

Opis

Popis studenata izmijenjenih u zadnjih 7 dana.

Linkovi

Primjer


{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/student/izmijenjenistudent/dan/7"
  },
  "profile": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/student/izmijenjenistudent/dan/7/index.html"
  }
 },
 "_embedded": {
  "izmijenjeniStudenti": [
   {
    "jmbag": "0546158789",
    "_links": {
     "student_student": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/student/jmbag/0546158789"
     },
     {
     "student_student-v2": {
       "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/student/v2/jmbag/0546158789"
     }
    }
   }
  ]
 }
}