ISVU REST API v2.0 - HAL - zavrsetakstudija_izbortemeuakademskojgodinizastudij

Sadr┼żaj

Opis

Popis studenata za koje je evidentiran izbor teme na elementu strukture studija u akademskoj godini.

Linkovi

Primjer


{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/zavrsetakstudija/izborteme/akademskagodina/2011/studij/37/studenti"
    },
    "profile": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/zavrsetakstudija/izbortemeuakademskojgodinizastudij/index.html"
    }
  },
  "_embedded": {
    "studenti": [
      {
        "jmbag": "0123456789",
        "ime": "Ivan",
        "prezime": "Horvat",
        "_links": {
          "student_student": {
            "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/student/jmbag/0123456789"
          },
          {
          "student_student-v2": {
            "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/student/v2/jmbag/0123456789"
          },
          "zavrsetakstudija_izborteme": {
            "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/zavrsetakstudija/izborteme/akademskagodina/2011/studij/37/student/0123456789"
          }
        }
      }
    ]
  }
}