ISVU REST API v2.0 - HAL - katalog_upisgodine_indikatorupisa

Sadržaj

Opis

Popis indikatora upisa godine.

Linkovi

Standardni linkovi.

Primjer


 {
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/indikatorupisa"
  },
  "profile": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/katalog/upisgodine/indikatorupisa/index.html"
  }
 },
 "_embedded": {
  "indikatoriUpisa": [
   {
    "sifra": 1,
    "opis": "prvi upis"
   },
   {
    "sifra": 2,
    "opis": "ponovni upis"
   },
   {
    "sifra": 3,
    "opis": "ponovni upis - ne računa se"
   }
  ]
 }
}