ISVU REST API v2.0 - HAL - katalog_upisgodine_razlogprekidastudija

Sadržaj

Opis

Popis razloga prekida studija.

Linkovi

Standardni linkovi.

Primjer


  {
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/razlogprekidastudija"
  },
  "profile": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/katalog/upisgodine/razlogprekidastudija/index.html"
  }
 },
 "_embedded": {
  "razloziPrekidaStudija": [
   {
    "sifra": 1,
    "opis": "služenje vojnog roka"
   },
   {
    "sifra": 2,
    "opis": "trudnoća"
   },
   {
    "sifra": 3,
    "opis": "briga o djetetu do godine dana starosti"
   },
   {
    "sifra": 4,
    "opis": "bolest"
   },
   {
    "sifra": 5,
    "opis": "kadetura"
   },
   {
    "sifra": 6,
    "opis": "međunarodna razmjena"
   },
   {
    "sifra": 7,
    "opis": "obiteljski razlozi"
   },
   {
    "sifra": 8,
    "opis": "ostalo"
   },
   {
    "sifra": 9,
    "opis": "asistentura"
   },
   {
    "sifra": 10,
    "opis": "novicijat"
   }
  ]
 }
}