ISVU REST API v2.0 - HAL - ispit_izmijenjeniispit_dan_7

Sadr┼żaj

Opis

Popis predmeta, rokova i studenata za koje je izmijenjena prijava ispita u zadnjih 7 dana.

Linkovi

Primjer


{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/ispit/izmijenjeni/dan/7"
    },
    "profile": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/ispit/izmijenjeniispit/dan/7/index.html"
    }
  },
  "_embedded": {
    "izmijenjeniIspiti": [
      {
        "sifraPredmeta": 12345,
        "datumRoka": "10.03.2012.",
        "jmbag": "001234567",
        "_links": {
          "ispit_prijava": {
            "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/ispit/prijava/predmet/12345/datum/2012/3/10/student/jmbag/001234567"
          }
        }
      },
      {
        "sifraPredmeta": 12346,
        "datumRoka": "15.03.2012.",
        "jmbag": "0012345678",
        "_links": {
          "ispit_prijava": {
            "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/ispit/prijava/predmet/12346/datum/2012/3/15/student/jmbag/0012345678"
          }
        }
      }
    ]
  }
}