ISVU REST API v2.0 - HAL - ispit_prijava

Sadržaj

Opis

Prijava ispita pojedinog studenta.

Linkovi

Promjene

Primjer


{
  "redniBrojIzlaska": 1,
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/ispit/prijava/predmet/11111/datum/2010/6/30/student/jmbag/0012345678"
    },
    "edit": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/ispit/prijava/predmet/11111/datum/2010/6/30/student/0012345678"
    },
    "profile": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/ispit/prijava/index.html"
    }
  },
  "_embedded": {
    "student": {
      "jmbag": "0012345678",
      "ime": "Ivo",
      "prezime": "Ivić",
      "_links": {
        "student_student": {
          "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/student/jmbag/0012345678"
        },
        "student_student-v2": {
          "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/student/v2/jmbag/0012345678"
        }
      }
    }
  }
}