ISVU REST API v2.0 - HAL - nastavniplan_izmijenjenigrupazanastavu_dan_7

Sadr┼żaj

Opis

Popis grupa za nastavu izmijenjenih u zadnjih 7 dana.

Linkovi

Primjer


{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/grupa/izmijenjeni/dan/7"
  },
  "profile": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/nastavniplan/izmijenjenigrupazanastavu/dan/7/index.html"
  }
 },
 "_embedded": {
  "izmijenjeneGrupeZaNastavu": [
   {
    "sifraPredmeta": 12785,
    "redniBrojIzvedbePredmeta": 1,
    "redniBrojKomponenteIzvedbePredmeta": 1,
    "akademskaGodina": 2001,
    "redniBrojElementaUstrojaNastave": 1,
    "oznakaVrsteNastave": "P",
    "oznakaGrupe": "2-GRUP",
    "_links": {
     "nastavniplan_nastavniplanzaakademskugodinu_predmeti_grupezanastavu_grupazanastavu": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/grupa/2001/1/12785/1/1/2-GRUP/P"
     }
    }
   },
   {
    "sifraPredmeta": 35785,
    "redniBrojIzvedbePredmeta": 1,
    "redniBrojKomponenteIzvedbePredmeta": 1,
    "akademskaGodina": 2011,
    "redniBrojElementaUstrojaNastave": 1,
    "oznakaVrsteNastave": "TJ",
    "oznakaGrupe": "B",
    "_links": {
     "nastavniplan_nastavniplanzaakademskugodinu_predmeti_grupezanastavu_grupazanastavu": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/grupa/2011/1/35785/1/1/B/TJ"
      }
    }
   }
  ]
 }
}