ISVU REST API v2.0 - HAL - novosti_novostiukalendarskojgodini

Sadržaj

Opis

Popis novosti u određenoj kalendarskoj godini.

Linkovi

Standardni linkovi.

Primjer


{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/novosti/kalendarskagodina/2010"
    },
    "profile": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/novosti/novostiukalendarskojgodini/index.html"
    }
  },
  "_embedded": {
    "novosti": [
      {
        "rbrNovost": 123,
        "datVrijemeNovost": "13.10.2010.",
        "naslov": "Zaštita osobnih podataka",
        "opis": "Tekst obavijesti.",
        "aplikacija": "Studomat"
      },
      {
        "rbrNovost": 124,
        "datVrijemeNovost": "13.10.2010.",
        "naslov": "Zaštita osobnih podataka",
        "opis": "Tekst obavijesti.",
        "aplikacija": "Dopunska isprava o studiju i svjedodžba"
      }
    ]
  }
}