ISVU REST API v2.0 - HAL - upisgodine_izmijenjeniupisgodine_dan_1

Sadržaj

Opis

Popis upisa godine izmijenjenih od jučer.

Linkovi

Primjer


{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/upisgodine/izmijenjeniupisgodine/dan/1"
  },
  "profile": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/upisgodine/izmijenjeniupisgodine/dan/1/index.html"
  }
 },
 "_embedded": {
  "izmijenjeniUpisGodine": [
   {
    "sifra": "768258",
    "_links": {
     "upisgodine_student_upisgodine": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/upisgodine/student/sifraupisnoglista/579258"
     }
    }
   },
   {
    "sifra": "567574",
    "_links": {
     "upisgodine_student_upisgodine": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/upisgodine/student/sifraupisnoglista/994574"
     }
    }
   }
  ]
 }
}