ISVU REST API v2.0 - HAL - upisgodine_skolarina_student_rjesenjaopromjeniskolarine

Sadržaj

  Opis

  Popis svih rješenja o promjeni školarine za studenta.

  Linkovi

  Primjer

  
  {
   "_links": {
    "self": {
     "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/upisgodine/skolarina/student/jmbag/0967169452/rjesenjaopromjeniskolarine"
    },
    "post": {
     "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/upisgodine/skolarina/student/jmbag/0967169452/rjesenjeopromjeniskolarine"
    },
    "profile": {
     "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/upisgodine/skolarina/student/rjesenjaopromjeniskolarine/index.html"
    }
   },
   "_embedded": {
    "rjesenjaOPromjeniSkolarine": [
     {
      "akademskaGodina": 2007,
      "nastavnaGodina": 1,
      "paralelniStudij": "N",
      "datumRjesenja": "04.09.2007.",
      "_links": {
       "upisgodine_skolarina_student_rjesenjeopromjeniskolarine": {
        "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/upisgodine/skolarina/student/jmbag/0967169452/rjesenjeopromjeniskolarine/akademskagodina/2007/paralelnistudij/N/nastavnagodina/1/datumrjesenje/2007/9/4"
       }
      }
     },
     {
      "akademskaGodina": 2008,
      "nastavnaGodina": 1,
      "paralelniStudij": "N",
      "datumRjesenja": "23.12.2008.",
      "_links": {
       "upisgodine_skolarina_student_rjesenjeopromjeniskolarine": {
        "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/upisgodine/skolarina/student/jmbag/0967169452/rjesenjeopromjeniskolarine/akademskagodina/2008/paralelnistudij/N/nastavnagodina/1/datumrjesenje/2008/12/23"
       }
      }
     },
     {
      "akademskaGodina": 2012,
      "nastavnaGodina": 3,
      "paralelniStudij": "N",
      "datumRjesenja": "17.12.2012.",
      "_links": {
       "upisgodine_skolarina_student_rjesenjeopromjeniskolarine": {
        "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/upisgodine/skolarina/student/jmbag/0967169452/rjesenjeopromjeniskolarine/akademskagodina/2012/paralelnistudij/N/nastavnagodina/3/datumrjesenje/2012/12/17"
       }
      }
     },
     {
      "akademskaGodina": 2012,
      "nastavnaGodina": 3,
      "paralelniStudij": "N",
      "datumRjesenja": "25.09.2013.",
      "_links": {
       "upisgodine_skolarina_student_rjesenjeopromjeniskolarine": {
        "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/upisgodine/skolarina/student/jmbag/0967169452/rjesenjeopromjeniskolarine/akademskagodina/2012/paralelnistudij/N/nastavnagodina/3/datumrjesenje/2013/9/25"
       }
      }
     }
    ]
   }
  }
  

  POST

  
  {
   "akademskaGodina":"2012",
   "nastavnaGodina":"3",
   "paralelniStudij":"N",
   "datumRjesenja":"20.10.2016.",
   "razlogPromjeneSkolarine":{
     "sifra":5,
     "opis":"Po odluci visokog učilišta"
   },
   "brojRjesenja":"456",
   "opisRjesenja":"opis",
   "promjena":{
     "vrstaPromjene":"Uvećanje",
     "iznosPromjene":600
   }
  }