ISVU REST API v2.0 - HAL - upisgodine_skolarina_student_rjesenjeopromjeniskolarine

Sadržaj

  Opis

  Detaljni podaci rješenja o promjeni školarine za studenta.

  Linkovi

  Primjer

  
  {
   "sifraUpisaGodine": 123456,
   "akademskaGodina": 2012,
   "nastavnaGodina": 3,
   "paralelniStudij": "N",
   "datumRjesenja": "25.09.2013.",
   "brojRjesenja": "248",
   "generiraniBrojRjesenja": 248,
   "opisRjesenja": "Usklađenje s pravilima",
   "_links": {
    "self": {
     "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/upisgodine/skolarina/student/jmbag/0967169452/rjesenjeopromjeniskolarine/akademskagodina/2012/paralelnistudij/N/nastavnagodina/3/datumrjesenje/2013/9/25"
    },
    "profile": {
     "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/upisgodine/skolarina/student/rjesenjeopromjeniskolarine/index.html"
    }
   },
   "_embedded": {
    "transakcijeRjesenjaOPromjeniSkolarine": {
     "_embedded": {
      "transakcije": [
       {
        "sifra": 569123,
        "datumTransakcije": "25.04.2013.",
        "vrstaTransakcije": "Odobrenje",
        "_links": {
         "upisgodine_skolarina_student_transakcija": {
          "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/upisgodine/skolarina/student/jmbag/0967169452/sifraupisagodine/123456/transakcija/sifra/569123"
         }
        }
       }
      ]
     }
    },
    "razlogPromjeneSkolarine": {
     "sifra": 5,
     "opis": "Po odluci visokog učilišta",
     "_links": {
      "katalog_upisgodine_razlogpromjeneskolarine": {
       "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/razlogpromjeneskolarine"
      }
     }
    },
    "promjena": {
     "vrstaPromjene": "Smanjenje",
     "iznosPromjene": -3500
    }
   }
  }