ISVU REST API v2.0 - HAL - katalog_upisgodine_razlogpromjeneskolarine

Sadržaj

Opis

Popis razloga promjene školarine.

Linkovi

Standardni linkovi.

Primjer


 {
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/razlogpromjeneskolarine"
  },
  "profile": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/katalog/upisgodine/razlogpromjeneskolarine/index.html"
  }
 },
 "_embedded": {
  "razloziPromjeneSkolarine": [
   {
    "sifra": 1,
    "opis": "Ispis s visokog učilišta"
   },
   {
    "sifra": 2,
    "opis": "Prekid studija"
   },
   {
    "sifra": 3,
    "opis": "Posebna Odluka za besplatan studij zaposlenika, njihove djece i supružnika"
   },
   {
    "sifra": 4,
    "opis": "Odluka Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa o visini školarine za Izvanredne studente s posebnim statusom"
   },
   {
    "sifra": 5,
    "opis": "Po odluci visokog učilišta"
   },
   {
    "sifra": 6,
    "opis": "Strani državljanin"
   },
   {
    "sifra": 7,
    "opis": "Odluka MZOŠ o upisu dijaspore"
   },
   {
    "sifra": 8,
    "opis": "Odluka Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa o oslobođenju plaćanja školarine djece hrvatskih branitelja"
   },
   {
    "sifra": 9,
    "opis": "Temeljem odluke Senata"
   }
  ]
 }
}