ISVU REST API v2.0 - HAL - nastavniplan_dozvole_dozvoledjelatnikunadpredmetima

Sadržaj

Opis

Popis dozvola djelatniku za predmet.

Linkovi

Primjer


{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/dozvole/djelatnik/AD014"
  },
  "profile": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/nastavniplan/dozvole/dozvoledjelatnikunadpredmetima/index.html"
  }
 },
 "_embedded": {
  "dozvoleNadPredmetima": [
   {
    "mozeMijenjati": "DA",
    "_embedded": {
     "predmet": {
      "sifra": 34563,
      "naziv": "Tehnika",
      "_links": {
       "nastavniprogram_predmet": {
        "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/predmet/sifra/34563"
       }
      }
     }
    }
   },
   {
    "mozeMijenjati": "DA",
    "_embedded": {
     "predmet": {
      "sifra": 31238,
      "naziv": "Lovna sredstva",
      "_links": {
       "nastavniprogram_predmet": {
        "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/predmet/sifra/31238"
       }
      }
     }
    }
   },
   {
    "mozeMijenjati": "DA",
    "_embedded": {
     "predmet": {
      "sifra": 36354,
      "naziv": "Pogonski sustavi",
      "_links": {
       "nastavniprogram_predmet": {
        "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/predmet/sifra/36354"
       }
      }
     }
    }
   }
  ]
 }
}